Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

21 augustus 2015

1,5 miljoen jonge palingen uitgezet

Met de uitzet van zo'n 300.000 jonge palingen in de Randmeren krijgt het uitzetseizoen van paling eind augustus een succesvolle afsluiting. In totaal wordt de palingstand in de Nederlandse natuur in 2015 vermeerderd met meer dan 1,5 miljoen jonge palinkjes.


Beroepsvissers van de Combinatie van Beroepsvissers zetten op 21 augustus een groot deel van de palingen uit in de Randmeren vanuit de havens van Almere en Harderwijk. Deze jonge paling (glasaal) begon zijn leven in de Sargassozee (Bermudadriehoek), 6000 km verderop in de Atlantische oceaan.

De glasaal spoelde, meegevoerd door de golfstroom, aan op de Europese kusten. Daar zijn de uiterste kleine palinkjes gevangen, waarna ze enkele maanden in een kwekerij hebben doorgebracht om groter en sterker te worden.

uitzetten glasaalHet uitzetten is noodzakelijk, omdat jonge palingen vrijwel niet zelfstandig langs onze kustbarrières kunnen komen. Deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is een belangrijke oorzaak van de sterk gedaalde palingstand in de laatste decennia.

In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Uitzetgebieden

De Randmeren behoren tot de uitzetgebieden die speciaal zijn geselecteerd door de overheid. Wanneer de palinkjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

De uitzet van de jonge palingen werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds.

De coördinatie van het project is in handen van Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van jonge paling in Nederland, het over de dijk helpen van volwassen paling en gericht wetenschappelijk onderzoek.


Bron: DUPAN DUPAN

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.