Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

11 juni 2015

430.000 jonge palinkjes uitgezet

Op woensdag 10 juni zijn ongeveer 430.000 jonge palinkjes uitgezet, verdeeld over het Eemmeer en het Gooimeer. Beroepsvissers Gerard Heimensen en Jan Wormsbecher zetten hun boten in om de uitzet mogelijk te maken.


vrachtwagen met jonge palingDe jonge paling, afkomstig uit een Nederlandse kwekerij, werd per vrachtauto vervoerd naar Spakenburg. Daar werd de jonge paling uitgeladen, geteld, gewogen, gecontroleerd op kwaliteit en vervolgens uitgezet in het Gooimeer en het Eemmeer. Vanaf een visserskotter werden de jonge palingen met duizenden tegelijk uitgezet via de spuigaten van het schip en met grote kuipen.

Tot en met augustus zet de Stichting DUPANStichting DUPAN miljoenen jonge palingen uit in de Nederlandse natuur. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand.

Deze jonge paling, zogenaamde pootaal, begon zijn leven als glasaal, en heeft enkele maanden in een kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden.

Verplichting

pootaal uitzetten vanuit kotterGlasaal komt aan op de Europese kusten, nadat de stroming ze heeft meegenomen op een tocht van zo'n 6000 kilometer vanuit de Sargassozee (Bermudadriehoek), waar ze geboren zijn. De jonge palingen hebben echter vrijwel geen mogelijkheid om zelfstandig langs onze kustbarrières te komen.

Door deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is de palingstand de laatste decennia gedaald. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Voor nageslacht zorgen

De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de Nederlandse overheid. Wanneer de pootaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

glasaalDeze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds, en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek.


Bron: DUPAN

Verder lezen:
- DUPAN-journaal nr.1, juni 2015 (pdf, 3,4mb)
- Dossier Aalbeheer

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.