Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

19 juni 2015

Aalbeheerplan Noordwest-Overijssel voor behoud aal én beroepsvisserij

De Algemene Bond voor Binnenvissers in Noordwest-Overijssel heeft op 15 juni een aalbeheerplan aangeboden aan Natuurmonumenten, beheerder van natuurgebied De Wieden. In dit plan beschrijven de beroepsbinnenvissers hoe ze de regionale aalstand willen verbeteren, en zo ook de beroepvisserij willen behouden. De beheerder spreekt van "een moreel dilemma".


In 1980 waren er in het huidige Nationaal Park Weerribben-Wieden nog 25 beroepsvissers, Nu zijn er nog slechts drie bedrijven over, met in totaal 4 beroepsvissers. Ze zijn verenigd in de Algemene Bond voor Binnenvissers in Noordwest-Overijssel.
In hun aalbeheerplan beschrijven de overgebleven beroepsbinnenvissers hoe ze de regionale aalstand willen verbeteren, en zo een bijdrage willen leveren aan de paaipopulatie van de schieraal  (volwassen aal).

Glasaaltjes blijven uitzetten

Een groot probleem voor het laagveenmoeras De Wieden is dat de glasaal (babypaling) het gebied niet kan bereiken. Ter verbetering van deze situatie is vorig jaar bij gemaal Stroink een vistrap aangebracht, maar resultaten zijn er tot nu toe niet. Binnenvissers moeten daarom voorlopig zelf grote hoeveelheden glasaaltjes blijven uitzetten. Die aaltjes kunnen vervolgens in De Wieden opgroeien.

aalbeheerplan noordwest-overijsselDick Versluis van de Algemene Bond voor Binnenvissers bood het aalbeheerplan op 15 juni aan aan Bea Claessens, namens Natuurmonumenten beheerder van De Wieden.
Daarna pleitte Arjan Heinen van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) voor een nauwe samenwerking tussen Natuurmonumenten en de beroepsbinnenvissers. Dit zal helpen om de hele aalsector, en mogelijk ook de overheid, te laten meebetalen aan het uitzetten en beheren van de aal, meent Heinen.

"In het lopende Nederlands aalbeheerplan wordt dit mooie aalgebied niet meegenomen, omdat de overheid twijfels heeft over de mogelijke uittrek van schieraal uit het gebied. Bovendien was er geen goed aalbeheerplan voor Wieden en Weerribben", aldus Heinen.

Verzekerd van een toekomst

De CvB-medewerker pleit voor meer onderzoek. Er is nu nog weinig bekend over bijvoorbeeld waar de schieralen De Wieden uitzwemmen en in welke aantallen. Volgens Heinen moet onderzoek aantonen dat voldoende schieraal het gebied uittrekt. Dat betekent vermoedelijk dat vissers de eerste jaren minder vangen, maar daarna geleidelijk meer.

Als jaarlijks 80 kilo glasaal wordt uitgezet, produceert het natuurgebied 11.000 kilo aan schieraal. "Daarvan kunnen de vissers een deel vangen voor de verkoop. Een deel van de schieraal zal zelf uit het gebied trekken, en een deel wordt opgevangen en naar zee getransporteerd", aldus Heinen.

De schieraal die het gebied verlaat draagt bij aan de paaistand. De regionale beroepsvissers zijn daarmee verzekerd van een toekomst. "Als er niet meer wordt uitgezet, zal het gebied vrijwel niet bijdragen aan de paaipopulatie. Dat is toch jammer van de potentie van het gebied", aldus de beroepsbinnenvissers.

Cultuurhistorie

aalbeheerplan De Wieden en Weerribben"Een moreel dilemma", zegt Bea Claessens over het al dan niet verlengen van het zogenoemde aalvisrecht. Landelijk is Natuurmonumenten tegen vangen van aal als beschermde diersoort, maar Claessens weet ook dat visserij past binnen de cultuurhistorie van Wieden en Weerribben.

"Wij moeten legitieme argumenten hebben om het huidige beleid voort te zetten. De beroepsvissers moeten nog meer informatie aandragen dan nu gebeurt. Transparantie is cruciaal", aldus Claessens.
Zij gaat het ingediende plan van de visserij bestuderen en neemt daarna een beslissing over het aalvisrecht.

Op 15 september praten de CvB, de vissers en Natuurmonumenten verder over de mogelijke uitvoering van het aalbeheerplan.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.