Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

9 juni 2011

Aaltje Stellema krijgt Aanmoedigingsprijs voor Jonge Beroepsvissers 2011

Aaltje Stellema uit Dokkum heeft de Aanmoedigingsprijs voor Jonge Beroepsvissers 2011 gewonnen. Ze kreeg de prijs uit handen van Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers. Deze prees haar moed om van een veilige baan in het onderwijs over te stappen naar de beroepsvisserij. Stellema nam anderhalf jaar geleden het bedrijf van haar vader over.

aaltje stellemaJaap Geleijnse hoopt dat andere vrouwen Aaltje Stellema zullen navolgen. 'Vandaag de dag zitten veel vissers met het probleem van bedrijfsopvolging. Het is jammer genoeg nog niet van alledag dat een vrouw voor het vak van beroepsvisser kiest. Hopelijk zal ze een voorbeeld worden voor andere dochters of schoondochters van vissers. In het boerenbedrijf is het al heel gewoon dat dochters het bedrijf overnemen en de bedrijfsvoering met succes aanpassen aan de toekomst.'

De uitreiking van de nieuwe aanmoedigingsprijs vond plaats tijdens de jaarvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers in Harderwijk. 'Het zijn op dit moment zware tijden voor de beroepsbinnenvisserij en het vergt nogal wat moed om nu voor het vak van beroepsvisser te kiezen', lichtte CvB-voorzitter Geleijnse toe. 'Dit geldt zeker voor jonge mensen. Maar zonder jonge mensen is er geen toekomst voor de binnenvisserij. Vandaar dat wij besloten hebben om dit keer ook een aanmoedigingsprijs te geven aan een jonge beroepsvisser, die volgens ons op een heel positieve manier bijdraagt aan de toekomst.'

Geleijnse vindt de aanpak van Stellema inspirerend. 'Enerzijds hecht ze veel waarde aan de kennis die haar vader door de jaren heen heeft opgebouwd en is hij haar grote leermeester. Aan de andere kant beseft ze dat vernieuwingen van groot belang zijn voor de toekomst. Enthousiast heeft ze meegedaan aan het project Bedrijfsplannen van het LEI. En ze werkt met volle inzet mee aan de proef met van decentraal aalbeheer in Friesland.'

Geleijnse overhandigde Stellema het eerste boekje over aalvissers die hebben meegedaan aan het project Bedrijfsplannen van het LEI. Daarin vertelt ook Aaltje Stellema haar verhaal.


Meer over de proef met decentraal aalbeheer in Friesland

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.