Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

30 april 2012

Beperkte compensatie voor palingvissers grote rivieren

jaap geleijnse

"Na langdurig en intensief overleg is er nu een regeling voor de tegemoetkoming aan de palingvissers in de gesloten gebieden. We zijn enerzijds verheugd dat die regeling er nu eindelijk is. Anderzijds valt daarmee nooit het leed weg te nemen dat deze vissers ondervinden." Dit verklaarde Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB), naar aanleiding van de regeling voor inkomstencompensatie voor beroepsvissers die getroffen zijn door het vangstverbod op paling in de grote rivieren. De regeling is op 26 april in de Staatscourant gepubliceerd.


De CvB heeft het afgelopen jaar veelvuldig en intensief gesproken met het ministerie van EL&I over de reële vergoeding aan de vissers die sinds 1 april 2011 niet meer op paling mogen vissen vanwege de dioxineverontreiniging in de grote rivieren. De Tweede Kamer had om deze reële vergoeding gevraagd.
Geleijnse: "Hoewel we in een open sfeer met het ministerie hebben kunnen overleggen, heeft dat slechts op details resultaat gehad. De uitgangspunten van de Regeling bleken niet voor onderhandeling vatbaar. Met de nu gepubliceerde Regeling zal de schade van de vissers in de gesloten gebieden slechts ten dele worden vergoed. Dat is op zichzelf al moeilijk te verteren, omdat de vissers op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor het dioxineprobleem".


henk bleker

Coulance voor knelgevallen

Extra zorgen maakt de CvB zich over visserijbedrijven die door bijzondere omstandigheden met deze Regeling onevenredig hard getroffen worden. Om hierin meer inzicht te verkrijgen, heeft de CvB het ministerie in maart om 2 weken uitstel gevraagd voordat de regeling definitief zou worden. Helaas is dit niet gehonoreerd.

Daarom zal de CvB er nu extra op letten, dat staatssecretaris Bleker zijn toezegging aan de Tweede Kamer nakomt om knelgevallen met coulance te behandelen.

 

Lees de Regeling verstrekking tegemoetkoming aan beroepsvissers.
Bron: Staatscourant, 26 april 2012

Zie ook: Dossier Compensatie palingvisserij

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.