Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

4 maart 2013

Beroepsvissers en sportvissers Friese Boezem lanceren visplan

Met gepaste trots is, na vier jaar hard werken, het Visplan Friese Boezem 2013 gepubliceerd. Het gaat om een primeur: het is het allereerste plan voor duurzaam visserijbeheer in een waterschapsgebied. De Friese sportvissers en beroepsvissers hebben hiermee een langdurige vete bijgelegd.


friese boezemOp 1 maart 2013 heeft Theunis Piersma, de voorzitter van de visstandbeheercommissie Fryslân, het visplan officieel uitgereikt aan Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Friesland, en Roel de Jong, bestuurder van Wetterskip Fryslân. In het visplan staan de maatregelen die beroepsvisserij en sportvisserij gaan nemen om op een duurzame en verantwoorde manier te vissen op de Friese Boezem.

Voor de totstandkoming van het visplan hebben de beroepsvisserij en sportvisserij hun belangentegenstellingen moeten overwinnen. Maar na intensief en langdurig overleg zijn alle betrokken partijen enthousiast over de uitkomsten en de inhoud van het Friese visplan. "Jo moatte mekoar wat gunne", aldus VBC-voorzitter Theunis Piersma.

Snoekbaars was jarenlang twistpunt

In het visplan is afgesproken dat de beroepsvissers per jaar 32,7 ton paling en 14 ton snoekbaars (als bijvangst) mogen onttrekken. De sportvissers mogen per dag 2 snoekbaarzen per persoon meenemen.

De hoogte van het snoekbaarsquotum voor de beroepsvissers was een jarenlang twistpunt tussen beroepsvisserij en sportvisserij. Deze laatste bezit sinds de jaren zeventig het visrecht op schubvis, en dus op snoekbaars. De beroepsvisserij heeft alleen het visrecht op paling (aalrecht). Dat gaf spanningen, want door de verplichte beperking van de palingvangst is de snoekbaars voor de beroepsvisser belangrijk geworden als alternatieve inkomstenbron.

Keurmerk tegen stroperij

De strijd tegen de stroperij is een andere belangrijke zaak waarin de beroepsvissers en sportvissers elkaar konden vinden. In het visplan is vastgelegd dat er een keurmerk komt voor legaal gevangen aal en snoekbaars. Het keurmerk kan alleen geplakt worden op wilde vis die gevangen is door de 14 officiële beroepsvissers van Friesland.

Het is de bedoeling dat er dit jaar al paling met het keurmerk Fryske Wilde Iel in de Friese viswinkels zal komen te liggen, en op de menu's van Friese restaurants zal komen te staan. De invoering van het keurmerk voor snoekbaars zal wat langer op zich laten wachten.

In het visplan hebben de beroepsvissers ook afgesproken om de minimummaat van gevangen paling te verhogen van 28 cm naar 35 cm.

Het Visplan heeft veel publiciteit gekregen. De gehele regionale pers heeft er melding van gemaakt en ook Omrop Fryslân heeft er de nodige aandacht aan besteed, zowel op radio als televisie. Beluister een interview met Theunis PiersmaBeluister een interview met Theunis Piersma

Download het Visplan Friese Boezem 2013Visplan Friese Boezem 2013 (pdf, 1,7mb)


Lees ook het nieuwsbericht van Visserijnieuws: Beroep kan uit de voeten met Fries visplan


Bronnen:
- 'Vete binnenvissers en hengelaars bijgelegd', artikel in Leeuwarder Courant. 1 maart 2013
- Visplan 2013 uitgereiktVisplan 2013 uitgereikt, website Sportvisserij Friesland 1)

Meer op deze website over visstandbeheercommissies
Of bekijk www.visstandbeheercommissie.nlwww.visstandbeheercommissie.nl

uitreiking visplan friese boezem
De uitreiking van het visplan vond plaats op het kantoor van Sportvisserij Fryslân te Grouw.
Zittend v.l.n.r.: Roel de Jong (Wetterskip Fryslân), Theunis Piersma (voorzitter VBC Fryslân),
Johannes Kramer (gedeputeerde Provincie Fryslân).
Staande v.l.n.r.: Sake van der meer (voorzitter Sportvisserij Fryslân), Germ Zeephat (secretaris VBC), Jon Visser (VBC-lid namens Beroepsvisserij Fryslân), Harrie Holtman (VBC-lid namens Sportvisserij Fryslân) en Jappie Spijkstra (VBC-lid namens Beroepsvisserij Fryslân)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.