Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

12 november 2011

Beroepsvissers ondanks alles positief over toekomst

logo Combinatie van Beroepsvissers

Twee onderwerpen stonden op 10 november centraal tijdens de goed bezochte ledenvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers in Harderwijk. De eerste was de compensatie voor de vissers die geconfronteerd zijn met een jaarronde sluiting van hun visgebieden voor aal en wolhandkrab. Vervolgens praatten de leden in themagroepen over de praktische invulling van de toekomstvisie voor de binnenvisserij.


Compensatie

De CvB zal zich terdege blijven inzetten om staatssecretaris Bleker en de Tweede Kamer te houden aan de belofte van een nette compensatie voor de vissers die niet meer kunnen vissen in wateren die vervuild zijn - met overheidstoestemming of door gebrek aan toezicht.

Dit visverbod betekent voor sommige vissers dat zij geen toekomst meer zien in de binnenvisserij. Desondanks dacht iedereen in themagroepen mee over de inzet voor de toekomst, voor het behoud van het beroep van beroepsvisser op de binnenwateren.


Toekomstvisie

Leidraad voor de discussie waren drie thema's: ondernemerschap in transitie (omschakeling); organisatie en samenwerking en maatschappelijke waardering; beroepsvisserij als producent van hoogwaardig voedsel. Hier enkele conclusies.

  • Een aantal visserijbedrijven ziet toekomst in de recreatieve sector met bedrijfsuitjes.
  • Anderen zien dat de prijs voor hun producten zich positief ontwikkeld, zeker als men aan huis gaat verkopen.
  • Mogelijkheden geeft ook samenwerking, het bundelen van krachten van IJsselmeervissers, binnenvissers en kleinschalige kustvissers.

 

ledenvergadering CvB 10-11-2011
Foto boven: CvB-beleidsmedewerker Han Walder informeert de leden over de inzet van de Combinatie van Beroepsvissers voor een goede compensatie van de getroffen vissers uit de gebieden die jaarrond gesloten zijn voor aal en wolhandkrab.


ledenvergadering Combinatie van Beroepsvissers
Foto boven: Onder leiding van CvB-adviseur Cornelie Quist discussieerden de leden over hoe de sector de nodige veranderingen kan bewerkstelligen.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.