Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

28 januari 2013

Beroepsvissers vragen uitbreiding decentraal aalbeheer

Nederland moet het streefbeeld voor de uittrek van schieraal aanpassen. De proef met decentraal aalbeheer in Friesland verdient uitbreiding naar andere locaties. Dit stellen de Combinatie van Beroepvissers en de PO IJsselmeer in een brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Zij reageert afhoudend.

 


logo CvB

logo vissersbond

Deze brief, eind november 2012 verstuurd, heeft als thema de Europese afstemming van het aalbeheer en de voortrekkersrol van Nederland.
De CvB en de PO IJsselmeer van de Nederlandse Visserbond stellen in de brief drie zaken aan de orde.

 

1. Bijstelling Nederlands streefbeeld voor de uittrek van schieraal

Het is gebleken dat Nederland een veel groter streefbeeld voor de uittrek van schieralen hanteert dan andere Europese landen. Hiervoor is geen duidelijke onderbouwing. Daarom vragen de twee organisaties het ministerie om het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van schieralen te herijken aan de hand van de meest recente inzichten en onderzoeken. Schieralen zijn geslachtsrijpe palingen die naar zee trekken om te paaien.

 

2. Publicatie van evaluatie aalbeheerplannen in Europa

Uiterlijk 1 juli 2012 hadden alle Europese lidstaten de evaluatie van hun nationale aalbeheerplan moeten inleveren bij de Europese Commissie. In de brief vragen CvB en PO IJsselmeer aan het ministerie van EZ om bij de Europese Commissie aan te dringen op snelle publicatie van de alle evaluaties. Dan kan deze informatie een rol spelen bij verbetering van het aalbeheer.

 

3. Uitbreiding proefproject decentraal aalbeheer naar andere gebieden

Het proefproject met decentraal aalbeheer in Friesland draait nu twee jaar. Tussentijdse evaluaties tonen positieve resultaten. In de brief aan het ministerie wordt nu gevraagd om het proefproject te mogen uitrollen over andere gebieden. Dit is van levensbelang voor de binnenvisserijbedrijven.

 

Reactie staatssecretaris Dijksma

Het ministerie van EZ reageerde op 24 januari terughoudend op de brief. Staatssecretaris Dijksma schrijft dat het nog te vroeg is om het decentraal aalbeheer uit te breiden. Daarbij verwijst zij ook naar de rapportage van Witteveen en Bos over het decentraal aalbeheer in Friesland. Het uitrollen hiervan vraagt volgens hen om het opzetten van een landelijke organisatie die de registratie en de controle en handhaving van decentraal aalbeheer kan verzorgen.

Dijksma overlegt binnenkort met CvB en PO IJsselmeer over het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van schieraal. Ze denkt dat er geen reden is voor een ingrijpende bijstelling.

Wat betreft publicatie van de nationale evaluaties van de aalbeheerplannen in Europa verwijst de staatssecretaris naar de EU-lidstaten zelf.

 

Lees de brief van CvB en PO IJsselmeer

Lees de reactie van staatssecretaris Dijksma

 

Meer info: Aalbeheer op maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.