Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

14 september 2015

Beroepsvissers zetten 24.000 pootaaltjes uit in De Wieden

Beroepsvissers van de Algemene Bond van Beroepsvissers NW-Overijssel hebben op 10 september meer dan 24.000 jonge palinkjes uitgezet in natuurgebied De Wieden. De vissers doen dit om de palingstand op peil te houden, en in hun eigen toekomst te investeren.


uitzet pootaal door beroepsvisser  Jan PiekNatuurgebied De Wieden in Noordwest-Overijssel is een prachtig en gezond opgroeigebied voor jonge palinkjes. Het gebied is echter afgesloten van water dat in verbinding staat met zee. Daardoor kunnen jonge palingen De Wieden niet bereiken vanaf hun geboortegrond in de oceaan. Om die reden zetten de beroepsbinnenvissers van dit gebied zelf jonge palinkjes, zogenaamde pootaal, uit.

De jonge palingen zijn afkomstig uit riviermondingen in Europese kusten. Ze zijn gekocht van een Nederlandse kweker, die ze enkele maanden liet aansterken in de kwekerij. De kweker op zijn beurt had de palinkjes gekocht vanuit het Europese vangstquotum dat bestemd is voor consumptie.

Met deze aankoop investeren de beroepsvissers niet alleen in hun eigen toekomst, maar nadrukkelijk ook in een gezonde Nederlandse palingstand. Palingen die anders volledig naar de consumptie zouden gaan, worden nu uitgezet in een fraai opgroeigebied.

Van de 24.000 pootaaltjes zal de komende vijftien jaar ongeveer de helft overleven en uitgroeien tot schieralen. Deze zullen De Wieden weer willen verlaten, om deel te nemen aan de voortplanting op de oceaan.

Overleg Natuurmonumenten

uitzet pootaal in De WiedenVan oudsher hebben de vissers een belangrijke rol in De Wieden. Zowel cultuurhistorisch gezien, als wat betreft het palingbeheer.

De vissers van de Algemene Bond van Beroepsvissers NW-Overijssel zijn in overleg met Natuurmonumenten, beheerder van De Wieden, over welke rol er in de komende jaren is weggelegd voor de beroepsbinnenvisserij in het natuurgebied.

Hiervoor heeft de Bond afgelopen 15 juni haar aalbeheerplan aangeboden aan Natuurmonumenten. In dit plan beschrijven de beroepsbinnenvissers hoe ze de regionale aalstand willen verbeteren, en zo ook de beroepvisserij willen behouden.

De gesprekken zijn tot nu toe positief verlopen. De vissers hebben er vertrouwen in dat er met Natuurmonumenten goede afspraken zijn te maken.


Bron: persbericht Algemene Bond van Beroepsvissers NW-Overijssel

Verder lezen: Aalbeheerplan Noordwest-Overijssel voor behoud aal én beroepsvisserij

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.