Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

25 maart 2013

Binnenkort ook glasaal over de dijk gezet?

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is positief over onderzoek naar mogelijkheden om ook glasaal 'over de dijk' te zetten. Er bestaan al projecten waarbij beroepsbinnenvissers schieraal over de dijk zetten. Zo helpen zij de schieraal op weg naar zee de barrières langs de kust te passeren. Glasaal op weg naar de binnenwateren kampt ook met dergelijke barrières.


Paling is een vis die zich voortplant in zoutwater, maar opgroeit in zoetwater. Door barrières zoals dijken en gemalen kan de volwassen paling (schieraal) moeilijk vanuit de binnenwateren naar zee zwemmen om zich daar voort te planten. Evenmin kunnen de babypalinkjes (glasaal) vanuit zee lastig de zoete binnenwateren bereiken om hier op te groeien.

Als bijdrage aan het aalherstel worden er al projecten uitgevoerd waarbij beroepsbinnenvissers schieraal over de dijk zetten. In haar brief van 19 maart 2013 aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zich positief uit over het onderzoeken van de mogelijkheid om bij rioolwaterzuiveringsinstallaties glasaal te vangen en daarna uit te zetten in de binnenwateren.

Innovatieproject

glasaal

De brief van de staatsecretaris gaat in op de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 maart 2013 in Brussel. Ze had de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Visserij op 13 maart beloofd te informeren over het innovatieproject Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's). Dit project krijgt subsidie uit het Europees Visserijfonds op grond van de Regeling Innovatie in de visserij.

Sharon Dijksma schrijft:

"De betreffende beschikking is onlangs verzonden, opdat de aanvrager het project kan starten. Dit jaar zal op verschillende locaties in Nederland onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van glasaal bij RWZI's. Hierbij zal gekeken worden naar de mogelijkheden van het vangen van glasaal en het uitzetten daarvan in de Nederlandse binnenwateren. Naar verwachting zullen de resultaten begin 2014 bekend zijn. Ik zal uw Kamer informeren over de resultaten zodra deze beschikbaar zijn. Als de resultaten positief zijn, wil ik het project graag uitbreiden."

 

Meer lezen over Paling over de Dijk: Aalbeheer op maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.