Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

15 oktober 2012

Bleker aan horeca: stop met gestroopte vis

De horeca moet stoppen met het afnemen van gestroopte vis zoals snoekbaars en aal en van schaaldieren als kreeften. Dat is de strekking van een brief van staatsecretaris Henk Bleker aan het Bedrijfschap Horeca en Catering. Aanleiding is de strengere aanpak van de visstroperij.

 

De staatsecretaris van EL&I had het parlement beloofd met de horeca te overleggen over uitbanning van illegaal gevangen vis. In zijn brief van 9 oktober 2012 vraagt Bleker aan het Bedrijfschap Horeca en Catering om de horecasector te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om geen gestroopte vis meer toe te staan in de horecaketen.

Hij verwijst in de brief naar de recente wijziging van de Visserijwet, waardoor visstroperij strafbaar wordt gesteld onder de Wet op de Economische Delicten. Stroperij is nu geen overtreding meer, maar een economisch misdrijf. Daardoor zijn hogere straffen mogelijk.

De horeca zou vis nog uitsluitend moeten afnemen van aanbieders die voldoen aan de eisen voor tracering en etikettering uit de Europese controleverordening (1244/2009). Dit zijn bijvoorbeeld (groot)handelsbedrijven of beroepsvissers die hiertoe een administratie bijhouden.

De staatssecretaris verzoekt het bedrijfsschap hem te informeren van de stappen die de horecasector neemt om de afname van gestroopte vis te weren.

 

Meer informatie:
- brief van staatssecretaris Bleker aan Bedrijfschap Horeca en Catering over afname van gestroopte vis door de horecaketenbrief van staatssecretaris Bleker aan Bedrijfschap Horeca en Catering over afname van gestroopte vis door de horecaketen  (9 oktober 2012)
- Bij Belangrijke Documenten: Nadere Memorie van Antwoord wetsvoorstel visstroperij (4 april 2012)
- Nieuwsbericht: Succes voor strengere aanpak stroperij (4 januari 2012)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.