Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

12 maart 2013

CvB adviseert wettelijke registratieplicht onttrekking vis

Momenteel wordt er op het ministerie van Economische Zaken gewerkt aan een ambtelijk advies om richting te geven aan het toekomstige visserijbeheer op de Nederlandse binnenwateren. Het kan alle kanten op gaan. Van een vrijwel volledig vrijgeven van de manier van bevissing, tot aan een wettelijke verplichting om de visserij in VBC-verband planmatig uit te voeren. De Combinatie van Beroepsvissers adviseert het ministerie om in de visserijwet een registratieplicht van onttrokken vis op te nemen.


De Nederlandse overheid is al meer dan 15 jaar bezig om het visserijbeheer op de binnenwateren richting te geven. Als instrument hiervoor werden de visstandbeheercommissies (VBC's) ingesteld. In de VBC's krijgen de visrechthebbenden – dit zijn de beroepsvisserij en de sportvisserij – de verantwoordelijkheid om in samenspraak met de waterbeheerder per VBC-gebied een visplan te maken. In dat visplan wordt op maat vormgegeven aan het visserijbeheer.

In enkele gebieden heeft deze aanpak tot resultaten geleid, maar in veel gebieden niet. De voornaamste reden voor de magere resultaten is dat alleen visrechthebbenden in de staatswateren verplicht zijn om visplannen te maken en mee te werken aan gebiedsgericht visserijbeheer. Op andere wateren bestaat deze verplichting niet.

Visrechthebbenden bleken vaak niet gemotiveerd om aan zo'n visplan mee te werken, omdat het doel niet echt duidelijk was. Was zo'n visplan alleen bedoeld om aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen, of ging het in de eerste plaats om verbeteren van de mogelijkheden voor de visserij?
Volgens de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) kan dit probleem worden opgelost door een wijziging in de visserijwet.

 

Wijziging visserijwet

snoekbaarsDe CvB is een warm voorstander van verankering van het visserijbeheer in de binnenwateren in de visserijwet. Daarom adviseert de organisatie het ministerie om een plicht tot vangstregistratie op te nemen in de visserijwet. Dit advies verwoordde zij in een brief die op 7 maart naar het ministerie werd gestuurd.

Volgens de CvB is het voor een goed beheer van de gemeenschappelijke visbestanden essentieel dat er een wettelijke verankering komt van de plicht tot registratie van de hoeveelheid snoekbaars (en andere vis) die in een VBC-gebied onttrokken wordt. Deze plicht moet gelden voor zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij.

Het gezamenlijk visserijbeheer door beroepsvissers en sportvissers in VBC Volkerak-Zoommeer is een goed voorbeeld van hoe vangstregistratie kan werken. De samenwerking in deze VBC was in de eerste instantie min of meer opgelegd vanuit de overheid en ondersteund vanuit de toenmalige OVB. De samenwerking werd echter vergemakkelijkt door gezamenlijke afspraken over transparantie in de visvangsten.

Lees het artikel van CvB-medewerker Arjan Heinen over de samenwerking binnen VBC Volkerak-Zoommeer: Waar gaan we heen met het visserijbeheer in binnenwateren? Uit: Visserijnieuws no.8, 22 februari 2013 (pdf, 1mb)

 

Bespreken met landelijke sportvisserij

Tot nu toe is de registratie van meegenomen vis door sportvissers en beroepsvissers in de visserijwet nog niet geregeld. In haar advies aan het ministerie doet de CvB voorstellen over hoe de vangstregistratie vorm te geven. Zij dringt er bij het ministerie op aan om deze voorstellen zo snel mogelijk te bespreken met de landelijke sportvisserij.

Zodra de sportvisserij haar verzet tegen onttrekkingsregistratie opgeeft, zijn er met de beroepsvisserij daarna snel en eenvoudig afspraken te maken.

 

Lees de CvB-brief aan het ministerie van Economische Zaken: Advies verplichte registratie onttrekking, 7 maart 2013 (pdf, 456kb)


Verder lezen op deze website: Visstandbeheercommissies en Succesfactoren visserijbeheer

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.