Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

6 juni 2012

CvB overlegt met Sportvisserij Zuidwest Nederland

Voor het eerst heeft de CvB als landelijke organisatie van de beroepsvisserij overleg gevoerd met de regionale sportvisserij. Op 5 juni sprak een bestuursdelegatie van de CvB met bestuurders van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Aanleiding tot het gesprek was de samenwerking bij het project 'Aal over de Dijk'.

Het bestuurlijk overleg in Drimmelen was "nuttig, aangenaam en plezierig", aldus Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers. "De gemaakte afspraken zullen met respect voor elkaars doelen gezamenlijk worden uitgevoerd." Sportvisserij Zuidwest Nederland vertegenwoordigt ongeveer 250 visverenigingen in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

Tijdens het kennismakingsgesprek zijn verschillende landelijke en regionale onderwerpen besproken. Een van de onderwerpen was het toekomstig beleid in de beroepsbinnenvisserij. De CvB en Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben afgesproken te verkennen welke mogelijkheden er zijn om samen projecten uit te voeren Gezamenlijk optrekken van beroepsvisserij en sportvisserij lijkt zeer gewenst, aangezien de overheid haar handen lijkt af te trekken van de visserij op de binnenwateren. Zo zet de overheid minder personeel in bij controle en handhaving. Samenwerking is wellicht mogelijk bij bestrijding van stroperij en handhaving van afspraken gemaakt in de visstandbeheercommissies.

Aal over de dijk

Dit najaar werken Nederlandse beroepsvissers en sportvissers al op twee plekken nauw samen. Dit gebeurt in het proefproject Aal over de Dijk. Dat project is opgezet om ervaring op te doen met het vangen van schieralen vóór de gemalen, om ze daarna uit te zetten in wateren waar ze vrij kunnen uitzwemmen naar zee. Voor Zuidwest Nederland gaat dit gebeuren in Zeeland.

Na afloop van het overleg hebben beide partijen de intentie uitgesproken om het overleg voort te zetten. Dit om de relatie tussen de beroepsvisserij en de sportvisserij te verbeteren.

overleg cvb met sportvisserij
De delegatie van het CvB-bestuur bestond op 5 juni uit Jaap Geleijnse, Jacob Stouten,
Marcel van de Kreeke en Aart van der Waal (de laatste twee niet op de foto).
Van Sportvisserij Zuidwest Nederland waren in Drimmelen aanwezig de bestuursleden
Ben Biondina en Nol Zweep, en penningmeester Van Gils (niet op de foto).

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.