Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

11 juni 2015

CvB vraagt om maatregelen tegen illegale visverkoop stropende hengelaars

De CvB dringt aan op maatregelen tegen de illegale verkoop van vis uit Nederlandse wateren. Beroepsvissers krijgen steeds meer concurrentie van stropende hengelaars. Staatssecretaris Dijksma voelt echter niets voor nieuwe maatregelen.


In een brief voor van de Vaste Kamercommissie Visserij heeft de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) kenbaar gemaakt dat beroepsvissers steeds vaker te maken met concurrentie van stropende hengelaars. Dit ondanks een verkoopverbod voor sportvissers. De CvB vraagt de Kamerleden om bij de staatssecretaris aan te dringen op maatregelen tegen de illegale verkoop van vis uit Nederlandse wateren.

De brief was geschreven naar aanleiding van het recente IMARES-rapport over de vangsten en aanlandingen in de recreatieve visserij (Recreational fisheries in the Netherlands). Het rapport kwam met cijfers van honderdduizenden zeebaarzen, snoekbaarzen en palingen. Dit zijn vissoorten die voor de beroepsvisserij in de kustwateren en binnenwateren van groot belang zijn.

snoekbaarzenZeebaars, snoekbaars en paling zijn geliefd bij de consument, en brengen bij levering aan de horeca prima prijzen op. Beroepsvissers krijgen daarbij echter steeds vaker concurrentie van stropende hengelaars, die dezelfde vis aan diezelfde horeca aanbieden voor een lagere prijs.
Het is zelfs voorgekomen dat beroepsvissers benaderd werden voor doorverkoop van deze vis.

De CvB schrijft in haar brief dat zij weet dat deze illegale verkoop door stropende hengelaars ook de georganiseerde sportvisserij een doorn in het oog is.

Gedegen registratiesysteem

De afgelopen jaren heeft de CvB samen met de PO-IJsselmeer gewerkt aan een gedegen digitaal registratiesysteem, waarover ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) positief is. De CvB vraagt de Kamerleden om bij de staatssecretaris aan te dringen op het uitrollen van een dergelijk systeem over geheel Nederland, inclusief de kustzone.

Dit systeem zou dan moeten gelden voor zowel beroepsvissers als voor het beperkte deel van de sportvissers die deze vissoorten willen onttrekken voor eigen consumptie.

De brief van de CvB is op 10 juni besproken tijdens het Algemeen Overleg Visserij van de Vaste Kamercommissie Visserij, maar staatssecretaris Dijksma wilde geen nieuwe maatregelen toezeggen.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.