Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

16 december 2009

Visdetailhandel blijft paling verkopen

Het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) betreurt het besluit van supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl om paling uit de schappen te halen. De leden van het VNV zullen deze maatregel in de viswinkels, verkoopwagens en marktkramen dan ook niet volgen.

Evenals vele anderen maakt het VNV zich zorgen om de paling. Zij hebben echter vertrouwen in  de actieve bijdrage die de palingsector (beroepsvissers, handel en kwekers)  kan leveren aan herstel van de palingstand.

Door paling te blijven verkopen steunen de Nederlandse visdetaillisten het herstel van de palingstand. Met de verkoopstop van de supermarkten duurt dat herstel helaas langer dan nodig.

Waaruit bestaat de bijdrage van de palingsector?

  1. Jonge paling (glasaal) kan op veel plaatsen langs de Europese kusten niet meer vanuit zee het binnenwater intrekken. Beroepsvissers zijn nodig om de glasaal aan de kust te vangen en over te brengen naar binnenwateren. Daar kunnen ze opgroeien tot volwassen palingen.
  2. Volwassen palingen slagen er vaak niet in om vanuit het binnenwater weer naar zee te trekken, om zich daar voort te planten. Door stuwen en dammen zitten zij opgesloten in polders. Als zij daar uit willen, worden ze vaak vermorzeld in de vele duizenden gemalen die ons land telt. Beroepsvissers kunnen de volwassen palingen vangen voordat zij in de gemalen vermorzeld worden, en ze vervolgens overbrengen naar wateren van waaruit ze vrij naar zee kunnen trekken.
  3. Herstel van de palingstand is te versnellen door het opkweken van glasaal tot een groter formaat in palingkwekerijen. Als ze daarna in de natuur worden uitgezet, is tijdwinst te boeken vergeleken met de natuurlijke opgroei van glasaal tot volwassen aal.

Uitvoering van deze activiteiten vraagt veel geld. Dat geld zal nooit door de overheid alléén beschikbaar komen. De palingsector wil nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid nemen door financieel bij te dragen aan het herstel van de palingstand.
Voorwaarde daarvoor is wel dat er financiele draagkracht in de sector blijft bestaan. Maar... door de verkoop van paling te stoppen, verdwijnt de financiele draagkracht van die sector. En daarmee verdwijnt de kans op een spoedig herstel van de palingstand.


Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.