Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

12 mei 2013

Dijksma akkoord met herberekenen streefbeeld paling

Het kabinet gaat het Nederlandse streefbeeld voor de uittrek van schieraal herberekenen. Dat meldde staatssecretaris Dijksma op 8 mei. Eind maart had de Tweede Kamer een motie met die strekking aangenomen. De staatssecretaris zag toen geen aanleiding voor een nieuwe berekening van het streefbeeld en had deze motie ontraden. Nu is besloten om de motie toch uit te voeren.


In haar brief aan de Tweede Kamer van 8 mei 2013 schrijft staatssecretaris Dijksma van Economisch Zaken:
"Conform de door de Kamer aangenomen motie, zal ik het streefbeeld paling laten herberekenen door een nieuwe commissie. Prof. dr. Rabbinge gaat deze nieuwe commissie leiden. Op dit moment wordt in overleg met hem de commissie samengesteld. Hierbij is de sector betrokken en zal de sector via een door de sector aan te wijzen persoon ook in de commissie vertegenwoordigd zijn. (...)sharon dijksma
Bij de herberekening zullen onderzoeken en berekeningen uit het verleden worden meegenomen, evenals de richtlijnen voor het berekenen van het streefbeeld uit de Aalverordening."

Dijksma schrijft dat de commissie ook aan de slag gaat met de eerder toegezegde quick scan (korte inventarisatie). Er wordt gekeken of er wezenlijke verschillen zijn in de uitgangspunten en de gebruikte rekensystematiek bij de buurlanden.

Vertekend beeld

De motie voor herberekening van het Nederlandse streefbeeld van schieraaluitrek was ingediend door Kamerlid Bosman (VVD), met steun van de Kamerleden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP). Dit gebeurde tijdens het Algemeen Overleg over Visserij op 22 maart. In de motie werd gesteld dat het Nederlandse streefbeeld van schieraaluittrek is gebaseerd op een onjuiste referentieperiode. Daardoor bestaat er een vertekend beeld over de mogelijke hoeveelheid schieraal dat kan uittrekken. Verder werd gesteld dat er Europese afstemming moet komen voor de berekening van het streefbeeld, zodat er een gelijk speelveld tussen EU-lidstaten komt.

Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken wilde aanvankelijk geen herberekening van het streefbeeld. Zij verwees naar onderzoeksinstituut IMARES, dat had aangegeven dat de invoer van nieuwe gegevens geen wezenlijke verandering in het streefbeeld zou brengen. Na overleg met het kabinet, heeft de staatssecretaris nu toch besloten de motie-Bosman uit te voeren.

Eerder had Dijksma de Tweede Kamer laten weten dat zij IMARES opdracht had gegeven om een quick scan te doen van de uitgangspunten die andere EU-lidstaten voor hun streefbeelden hebben gebruikt.

Rabbinge voorzitter

rudy rabbingeProf. dr. Rabbinge gaat de nieuwe commissie voor de herberekening van het Nederlandse streefbeeld leiden. Hij is emeritus-hoogleraar Productie-ecologie aan de universiteit van Wageningen. Daarnaast was hij namens de Partij van de Arbeid van 1999 tot 2007 lid van de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer hield Rabbinge zich bezig met Landbouw, Financiën en Ontwikkelingssamenwerking.

Rabbinge is lid van Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Deze projectgroep gaat het kabinet adviseren over behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn.


Verder lezen:
* Tweede Kamer wil snel herberekening streefbeeld voor uittrek schieraal, Nieuwsbericht over de motie-Bosman, 29 maart 2013
.* EZ inventariseert Europese streefbeelden uittrek schieraal, Nieuwsbericht over de quick scan van Europese streefbeelden, 11 februari 2013
* Dossier Aalbeheer

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.