Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

9 juni 2014

Staatssecretaris belooft investeringsregeling voor bedwelmingsapparaat paling

Kleine visserijbedrijven kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van een bedwelmingsapparaat voor paling. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft toegezegd hiervoor een investeringsregeling open te stellen. Vanaf 1 januari 2015 moet paling bedwelmd worden voordat deze mag worden geslacht.


Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten zo spoedig mogelijk een investeringsregeling te zullen openstellen voor de aanschaf van een bedwelmingsapparaat voor paling. Dit schreef ze op 3 juni 2014 in haar reactie op vragen van PvdA-kamerlid Dikkers. Deze vroeg in het Algemeen Overleg Visserij van 28 november 2013 meer duidelijkheid over de gevolgen van de regeling 'Bedwelmen aal' voor palingen gevangen door kleine visserijbedrijven.

De nieuwe regeling 'Bedwelmen aal' geldt vanaf 1 januari 2015. Vanaf dat moment moet paling bedwelmd worden voordat deze mag worden geslacht. Onderzoek heeft aangetoond dat het elektrisch bedwelmen van paling de meest diervriendelijke slachtmethode is. Het dier wordt door de bedwelming bewusteloos en gevoelloos, zonder dat er sprake is van vermijdbare stress of pijn.

Momenteel wordt al ongeveer 30-40% van de paling op deze manier bedwelmd voor de slacht.

Ook bij thuisslacht voor de verkoop

verkoop aan huis van paling

De nieuwe nationale regeling zal gelden voor alle palingslacht, met uitzondering van 'thuisslacht' voor eigen gebruik, tot aan 3 kilogram per dag. Bij thuisslacht voor de verkoop, moet wél aan de regeling worden voldaan.

In de regeling wordt geen specifiek bedwelmingsapparaat voorgeschreven. Wel moet het apparaat aan bepaalde eisen voldoen.

Staatsecretaris Dijksma schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze beseft dat de nieuwe regeling de Nederlandse visserijsector extra belast ten opzichte van collega's in andere landen. De investeringsregeling voor de aanschaf van een bedwelmingsapparaat voor paling moet de gevolgen verlichten. De investeringsregeling zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

Verder wijst de staatsecretaris er in haar brief op dat collectieve aanschaf van een apparaat de kosten voor de deelnemende bedrijven verlaagt. Ze vindt dat bedrijven deze mogelijkheid serieus moeten overwegen.

CvB is blij

De Combinatie van Beroepsvissers (CvB), waarbij de meeste kleine visserijbedrijven zijn aangesloten, is blij met de investeringsregeling. De CvB zet in op het vergroten van de verkoop aan huis door beroepsvissers. Daarmee kunnen vissers lagere vangsten compenseren met een betere prijs die de thuisverkoop oplevert. Uit een enquête blijkt echter dat de aanschafkosten van een bedwelmingsmachine voor een veel vissers de drempel voor verkoop aan huis zal verhogen. Slechts een heel beperkt aantal kleine bedrijven ziet mogelijkheden voor gezamenlijke aanschaf.

Inmiddels heeft de CvB een bestaand bedwelmingsapparaat voor kleine hoeveelheden paling (8-10 kilo) getest. Na aanvankelijke twijfel over de effectiviteit van het apparaat, zijn er aanpassingen gedaan waardoor de palingen op de gewenste manier verdoofd raken.

Diervriendelijk

Aanleiding voor de nieuwe regelgeving 'Bedwelmen aal' is de motie-Ouwehand c.s. uit 2010 (Kamerstukken II 2010/11, 32 658, nr. 14). In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om het doden van palingen middels een zoutbad te verbieden. De regering wordt verzocht regels op te stellen voor bedwelming voorafgaand aan de slacht.

De motie voert aan dat de traditionele methode voor het doden van de paling, met zout of door een mengsel van ijswater en zout, onacceptabel is. Er is inmiddels een alternatieve methode beschikbaar, aldus de motie, waarbij palingen voorafgaand aan de slacht binnen één seconde kunnen worden verdoofd.

De motie leidde tot de gesprekken van het ministerie van Economische Zaken met palingkwekers en palingvissers. Daaruit vloeide voort dat ook de sector voorstander is van het diervriendelijk slachten van paling.

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarop in de brieven van 16 juni 2011 en van 23 december 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 32 658, nr. 27 en Kamerstukken II, 2011/12, 28 286, nr. 540) aangekondigd het bedwelmen van paling per 1 januari 2015 nationaal te reguleren. Bij het opstellen van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden.

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.