Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

25 november 2013

DUPAN veroordeelt stroperij op paling

Het herstel van de palingstand wordt in heel Nederland ernstig belemmerd door omvangrijke stroperij. Dat stelt de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) naar aanleiding van de recente gevallen van palingstroperij.


Stropers blijken actief op bijna de helft van de 25 locaties waar DUPAN het project Paling over de Dijk uitvoert. Er zijn fuiken vernield en gestolen, palingen uit de fuiken gehaald en op verschillende plaatsen zijn illegale fuiken aangetroffen. De werkelijke stroperij is vermoedelijk een veelvoud van wat er is geconstateerd. De inspanningen voor herstel van de palingstand worden hiermee ernstig belemmerd.

Stichting DUPAN veroordeelt deze stroperij ten strengste. Zij roept de opsporingsdiensten op om meer werk te maken van bestrijding van de palingstroperij.

Inspanningen deels tenietgedaan

paling over de dijk zetten

Sinds 2009 mogen beroepsvissers in de maanden september tot en met november niet meer op paling vissen. Voor sportvissers geldt dat verbod het hele jaar door. Doel daarvan is om zoveel mogelijk volwassen, geslachtsrijpe paling (schieraal) naar zee te laten trekken om zich daar voort te planten.

Om die trektocht naar zee te vergemakkelijken, voert de stichting DUPAN het project Paling over de Dijk uit. Hierbij vangen beroepsvissers palingen vóórdat zij een gemaal inzwemmen. Daarna worden ze achter het gemaal weer teruggezet. Dit gebeurt onder volledig toezicht van controleurs van de sportvisserij. Zo wordt voorkomen dat de palingen vermorzeld worden in de gemalen.

Deze inspanningen van beroepsvissers en sportvissers voor herstel van de palingstand worden deels weer tenietgedaan door de grootschalige stroperij op paling.


Bron: Stichting DUPAN


Verder lezen: Samenwerken in DUPAN

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.