Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

16 februari 2011

'Een mijlpaal in het streven naar een duurzame palingsector'

Eerste diervriendelijke verwerkingsmachine voor paling in gebruik genomen

Bij Vishandel Klooster in Enkhuizen is de eerste machine in gebruik genomen voor diervriendelijke verwerking van paling. Met de nieuwe machine treedt de bewusteloosheid van de paling binnen een seconde in, waarna hij het bewerkingsproces doorgaat.


Met een druk op de knop stelden topambtenaar van het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie, de heer M. Kool en wethouder van Economische Zaken, J. Franx, de machine in gebruik.

William Swinkels van de stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) is verheugd met de ingebruikname: 'Voor de stichting DUPAN is de machine weer een mijlpaal in haar streven naar een duurzame palingsector. Deze machine markeert het nieuwe denken en de focus op innovatie die eind 2009 binnen de gehele sector in gang is gezet. Vanaf dit moment zal de stichting zich inzetten voor verspreiding van deze nieuwe technologie binnen de verwerkende bedrijven in de sector. Daarnaast stelt de stichting zich tot doel bij te dragen aan het verbeteren van de palingstand.

In 2007 hebben de bedrijven Nijvis, Klooster en Rijpelaal aan IMARES en Livestock Research gevraagd het probleem van palingverwerking definitief op te lossen. In samenwerking met de onderzoeksinstellingen is de machine de afgelopen jaren ontwikkeld, met subsidie van het ministerie van EL&I.


In heel Nederland

De machine kwam tot stand na wetenschappelijk onderzoek dat bestond uit hersen- en hartfilms en gedragsobservaties. Daarmee werden de condities bepaald waarbij bewusteloosheid bij paling onmiddellijk intreedt, en ook in stand blijft tot het dier dood is. De machine voldoet volledig aan alle eisen ten aanzien van diervriendelijkheid.
Er zijn machines ontwikkeld voor zowel grote als kleine verwerkers. De stichting DUPAN verwacht dat paling in heel Nederland binnen enkele jaren volgens deze methode kan worden verwerkt.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.