Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

10 mei 2012

Einde palingvisserij op de Vecht

De Vecht is per 1 april 2012 een aalreservaat. De waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel hebben besloten om in de Vecht geen beroepsvisserij meer toe te staan. Beroepsvisser Johan Kiewiet uit Gramsbergen werd daardoor de allerlaatste palingvisser op de Vecht. Ook de sportvissers zullen er niet meer op paling vissen.


paling in de Vecht

Op 30 maart ondertekenden de twee waterschappen een overeenkomst met Sportvisserij Oost-Nederland en Johan Kiewiet die het einde van de palingvisserij in de Vecht betekende. Als symbolisch gebaar werden enkele palingen teruggezet in het water bij de Vecht.

Het beëindigen van de palingvisserij is één van de maatregelen van de waterschappen om de doorgang voor vissen te verbeteren. De waterschappen werken al langere tijd aan voorzieningen om rivieren en beken passeerbaar voor vis te maken. Daar waar mogelijk worden bij stuwen en gemalen vistrappen en vispassages aangelegd.

Hoewel er meerdere factoren zijn die het teruglopende aantal palingen beïnvloeden, draagt dit besluit een steentje bij aan het herstel van de palingstand in de Vecht, aldus het Waterschap Regge en Dinkel.

Nog wel paling roken

De 61-jarige Kiewiet vangt nu geen paling meer, maar blijft nog wel paling roken. "Die paling koop ik bij collega's of bij de groothandel. En verder geef ik demonstaties roken op braderieën en zo", verklaarde hij in Weekblad Schuttevaer. "Het is maar goed dat mijn zoons geen zin hadden in de visserij. Dan was het veel moeilijker geweest."


Lees het hele artikel in Weekblad Schuttevaer, 9 mei 2012: Laatste beroepsvisser Vecht stopt.

Lees op de website Mijn Vecht, Mijn Verhaal: van Johan Kiewiet, beroepsvisser op de VechtJohan Kiewiet, beroepsvisser op de Vecht

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.