Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

10 januari 2012

Europese aanbesteding glasaal 2012-2013 van start

glasaal

Op 9 januari heeft het Productschap Vis de aankoop van glasaal voor aalherstel projecten in de Europese aanbestedingsprocedure geplaatst. Het Productschap Vis zal met een beperkt aantal leveranciers van glasaal een raamovereenkomst afsluiten voor de levering van glasaal gedurende twee jaar. De gekozen leveranciers zullen in concurrentie in maart en april, met een mogelijke uitloop naar mei, glasaal aanbieden voor uitzet.


Totaal gaat het om € 620.000 aan glasaal. In 2012 zal de uitzet tussen begin maart en eind mei plaatsvinden in Friesland en op het Veerse meer. Dit zijn gebieden met een open uittrek naar zee, relatief schone waterbodems en goed georganiseerde beroepsvisserij waarmee beheerafspraken gemaakt worden.

Dit jaar zal bij de beoordeling van leveranciers voor het eerst ook gekeken worden of deze bedrijven voldoen aan de strenge voorwaarden van de 'Sustainable Eel Group'. Dit is een internationaal initiatief van de aalsector ter bevordering van het aalherstel, waaraan aalbiologen en natuurorganisaties meewerken.

Half januari zal ook de aanbestedingsprocedure voor de levering van pootaal in 2012 opgestart worden.

Het project wordt deels gefinancierd uit het Europees Visserijfonds.


Meer informatie: nieuwsbericht Pvis Europese aanbesteding glasaal

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.