Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

13 november 2014

Europese Commissie: effect aalplannen slecht te meten

De Europese Commissie kan nog weinig zeggen over de effecten van de aalbeheerplannen in de Europese lidstaten. Genomen maatregelen behelzen vooral beperking van de visserij. Andere noodzakelijke maatregelen, zoals de aanpak van milieuvervuiling en van migratiebarrières, blijven vaak achterwege. Dit blijkt uit het beoordelingsrapport dat de Commissie op 21 oktober 2014 publiceerde.

In 2007 is in Europa besloten tot een Aalverordening met voorschriften voor aalbeheerplannen in de lidstaten. Deze plannen zouden moeten zorgen voor het herstel van het bestand van Europese aal. Nu, zeven jaar later, rapporteert de Europese Commissie over de voortgang en het effect van de aalbeheerplannen van de 19 lidstaten. Dit rapport wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Raad.

Alle voortgangsverslagen van de lidstaten zijn onderworpen aan een statistische en wetenschappelijke evaluatie. Op basis van deze evaluatie heeft de Commissie in juni 2013 een wetenschappelijk advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) ontvangen.

stuwcomplex amerongenDit ICES-advies bevestigt dat voortgang is geboekt bij de uitvoering van maatregelen ter beperking van de visserij. Andere beheersmaatregelen zijn echter vaak uitgesteld of slechts ten dele uitgevoerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld verbetering van habitats, bestrijding van parasieten en ziekten, tegengaan van vervuiling, aanpak van barrières bij de migratie van schieraal (waterkrachtcentrales en pompinstallaties).

Onzeker

ICES constateert dat het onzeker is of 60% van de glasaalvangst gebruikt is voor uitzet van glasaal in geschikte opgroeigebieden binnen de EU. Op grond van de aalverordening zijn lidstaten die de visserij op glasaal toestaan, wel verplicht tot dergelijke instandhoudingsgerichte uitzet.

Het grootste probleem voor de evaluatie van de effectiviteit van de aalbeheerplannen is momenteel de onvolledige verslaglegging en de niet-gestandaardiseerde gegevensverzameling en methodiek. De Commissie is van plan een externe wetenschappelijke beoordeling te laten verrichten van de methoden die de lidstaten hanteren.

Combinatie van Beroepsvissers: Gemiste kans

De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) vindt het een gemiste kans dat de Adviescommissie van ICES niets heeft gedaan met de (historische) gegevens van de schieraaltrek. Die gegevens zijn in 2013 wel gerapporteerd door de Werkgroep Aal van ICES.

Nu hanteert de Commissie als maat voor het paaibestand van de paling nog de trend in de intrek van glasaal. Een betere maat, stelt de CvB, is de trend in de hoeveelheden schieraal en rode aal in de monitoringsfuiken en de vangsten van vissers.

De CvB is blij dat de Werkgroep Aal steeds meer historische gegevens verzamelt om inzicht te krijgen in de veranderingen van de bestanden schieraal en rode aal. Het is te voorzien dat deze een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het advies aan de Europese Commissie.

Oproep oude vangstgegevens

De CvB roept binnenvissers die nog oude vangstgegevens in een doos op zolder hebben liggen, op om deze te delen met de CvB. Op dit moment worden de gegevens van binnenvisser Bertus Visser uit Friesland al gebruikt in de jaarlijkse rapportage van de Werkgroep Aal.
schieraalDe CvB zal proberen druk uit te oefenen om vaart te zetten achter de beloofde onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie van de berekeningen van de lidstaten. Hopelijk komt er dan meer duidelijkheid over de schattingen van de uittrek van schieraal, de berekeningen van de gewenste schieraaluittrek, en de effecten van beheersmaatregelen. Ook zal de CvB proberen invloed uit te oefenen op de vraagstelling voor deze evaluatie.


Lees het complete EU-rapport Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europese Parlement over de resultaten van de uitvoering van de beheersplannen voor aal , met bijlages (pdf's, openen in nieuw venster)

Meer lezen over het Europese en Nederlandse aalbeheerplan:
- Aalbeheer op maat (CvB)
- National Eel Manegements plans (EU)

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.