Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

16 juni 2014

Europese palingsector presenteert gezamenlijke aanbevelingen

Vertegenwoordigers uit de palingsector van 6 Europese landen hebben op 2 juni 2014 gezamenlijk aanbevelingen voor het Europese aalbeheer opgestuurd naar de Europese Commissie. Ze willen allemaal de paling behouden, maar evenzeer hun beroep.

De aanbevelingen zijn de uitkomst van een overleg op 8 april tussen belangenbehartigers van de palingsector in Frankrijk, Engeland, Denemarken, Zweden, Duitsland en Nederland. Ze spraken toen af te werken aan gezamenlijke aanbevelingen voor een goed Europees aalbeleid. Voor de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) namen Jaap Geleijnse, Jon Visser, Marja Bekendam en Arjan Heinen deel.

Bijeenkomst van de palingsector in Brussel op 8 april 2014

Sinds dat overleg zijn er nog verschillen van inzicht met elkaar uitgewisseld. Zo wilde de CvB graag een passage waarin decentraal aalbeheer wordt aanbevolen als vervanging van maatregelen zoals het sluiten van gebieden of gesloten tijden voor de visserij. Vanuit de Franse palingvisserij wilde men als aanbeveling dat de export naar buiten de EU van glasaal uit goed beheerde gebieden mogelijk wordt.

Concrete voorstellen

Uiteindelijk zijn er vier aanbevelingen overeengekomen. Samengevat:

  1. Aalbeheer moet gebaseerd zijn op nauwkeurige en wetenschappelijke robuuste gegevens. Alle EU-lidstaten moeten verplicht worden deze aan te leveren. Als dit niet correct gedaan wordt, dan moeten er sancties worden opgelegd.
  2. Het is noodzakelijk om andere oorzaken van palingsterfte dan de beroepsvisserij aan te pakken.
  3. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid moet het recreatief gebruik van beroepsvistuigen verboden worden.
  4. Om het vertrouwen van de consument terug te winnen, is het nodig om te komen met een Europees label voor duurzaamheid dat overal gelijke criteria voor duurzaamheid en gelijke traceermethoden hanteert. Financiële ondersteuning van informatiecampagnes wordt ook belangrijk geacht.

Lees de volledige gezamenlijke aanbevelingen (Engelstalig)

Zich verenigen

Alle vertegenwoordigers benadrukken nogmaals hun wens om zich te verenigen teneinde een gezamenlijke stem in Brussel te laten horen. Ze willen niet alleen de paling behouden, maar ook hun beroep. Ze willen met concrete gemeenschappelijke voorstellen komen die niet in tegenspraak zijn met de huidige beheersmaatregelen, maar die verder gaan.

Eind 2014 komt er een vervolgoverleg, waarvoor ook particuliere organisaties en wetenschappers uitgenodigd zullen worden.

 

Zie ook het nieuwsbericht: Europese palingsector zoekt gezamenlijkheid in Brussel

Verder lezen: Aalbeheer op Maat

 

 

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.