Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

29 april 2011

Experiment aalbeheer op basis van quota

Sinds half april vissen Friese beroepsvissers 'met de rem erop' op aal. In het beheergebied van VBC Friesland is de Friese Bond van Binnenvissers gestart met decentraal aalbeheer op basis van quota. In dit experiment krijgen de vissers een jaarquotum voor de palingvangst. Vangen ze in het voorjaar minder paling, dan ontstaat de mogelijkheid om ook in september-november op paling te vissen. Het experiment is bedoeld als alternatief voor het vangstverbod in het najaar.


aalquota-smsDe aalvissers zitten wel vast aan de verplichting om hun vangsten goed te registreren. Dat doen ze per sms-aan gegevensbeheerder NatuurNetwerk. De visser krijgt vervolgens een sms terug met daarin de melding hoeveel quotum er nog over is.

Dit quota-gestuurd decentraal aalbeheer is bij de EU in Brussel aangemeld als alternatief voor het vangstverbod op aal gedurende drie maanden per jaar. Het Directoraat-Generaal(DG)-vis van de EU is positief over de plannen. Volgens DG-vis is dit de juiste weg: decentraal beheer door de vissers binnen grenzen die de overheid aangeeft. Ook in de zeevisserij werkt men met regionaal beheer binnen overheidskaders (in dit geval Europese kaders).


CvB-medewerker Arjan Heinen nam een kijkje in de praktijk bij Bertus en Wietske Visser uit Workum. Zij vissen op het Zandmeer. Zie Fotoalbum Zandmeer.

Meer informatie over het experiment met palingregistratie op de website van NatuurNetwerk.


Achtergrondinformatie over aalbeheer op maat.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.