Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

15 oktober 2015

Franse glasaalvissers op werkbezoek bij Friese binnenvissers

Op donderdag 8 oktober brachten vier vertegenwoordigers van OPE, een organisatie van Franse glasaalvissers, een werkbezoek aan de Friese Bond van Binnenvissers. Ze wilden meer weten over de uitzet van glasaal in Friesland en elders in Nederland. Ook werd er gepraat over rechtstreekse inkoop van glasaal van Franse vissers door Nederlandse binnenvissers.


De OPE (Organisation de Producteurs Estuaires) is een producentenorganisatie van Franse glasaalvissers opgericht in 2013. De organisatie streeft naar een betere planning van de Franse glasaalvisserij, prijsstabilisatie en beïnvloeding van de manier waarop het nationale glasaalquotum wordt vastgesteld en verdeeld. Er zijn 160 vissers aangesloten bij de OPE, die 32 procent van het nationale Franse glasaalquotum aanlanden.

glasaaltjes uit frankrijkHet OPE-bezoek aan Friesland begon met een gesprek met het bestuur van de Friese Bond, René Elsendoorn (projectcoördinator Friese bond), enkele binnenvissers, en CvB-adviseurs Arjan Heinen en Magnus van der Meer.

De Fransen wilden meer te weten komen over welke kwaliteitseisen de binnenvissers stellen aan glasaal om uit te zetten. Ook informeerden ze wanneer de glasaal in Friesland bij voorkeur wordt uitgezet. Tevens werd er gesproken over de mogelijkheid van directe levering van glasaal voor uitzet aan Nederlandse binnenvissers.

Frans glasaalquotum

Voor de OPE is het nog onduidelijk hoe het Franse glasaalquotum wordt bepaald. Tot voor kort werd dat gedaan in een comité met wetenschappers, handelaren en overheid. Een belangrijke factor is in ieder geval de vangst van het vorige jaar.

In het vangstseizoen voor glasaal van 2014/2015 is het OPE-quotum (200 kg per visser) niet volledig opgevist. Het quotum bestemd voor de consumptie werd wel opgevist. Daarom mochten de vissers alleen glasaal leveren aan handelaren die een overeenkomst konden laten zien dat de geleverde glasaal bestemd was voor uitzet (restocking). Dergelijke overeenkomsten waren er in 2014/2015 echter onvoldoende.

Het vangstseizoen voor glasaal loopt van 1 december tot 1 april. De glasaalvissers verwachten dit jaar 100 kg per visser te mogen vangen in de Loire, een rivier in midden-Frankrijk.

Dit zou een mogelijkheid bieden voor de Combinatie van Beroepsvissers, waarbij de Friese Bond aangesloten is, om in maart rechtstreeks van de OPE glasaal voor uitzet in te kopen. De prijs zou dan lager zijn dan normaal bij inkoop van handelaren. Over de kwaliteitsgaranties zouden er dan afspraken gemaakt moeten worden met de glasaalvissers van de Loire.

Met Friezen het water op

freerkvisserman palingvangstNa afloop van dit gesprek gingen de Fransen met de Friezen het water op. De Fransen waren bijzonder geïnteresseerd in het Friese decentraal aalbeheer: hoe wordt er geregistreerd, wie doet de controle, en hoe is het quotum bepaald.

Op de Brekken bij Lemmer liet Freerk Visserman zien hoe hij 24 kilogram paling van zijn nog resterende quotum van 250 kg opviste.

De Fransen brachten ook een bezoek aan het ministerie van Economische Zaken en aan een Brabantse palingkweker. Daarnaast brachten ze werkbezoeken in Duitsland en in Polen.


Bron: Friese Bond van BinnenvissersFriese Bond van Binnenvissers (René Elsendoorn)

Verder lezen: Aalbeheer op Maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.