Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

10 juni 2014

Friese Bond van Binnenvissers start met vangstsregistratie via smartphone

Afgelopen donderdag 5 juni 2014, hebben de leden van de Friese Bond van Binnenvissers instructies gehad voor de registratie van hun aalvangsten en snoekbaarsvangsten via de smartphone.


Tot nu toe moesten de Friese beroepsvissers hun aalvangsten middels sms doorgeven aan de centrale computer van NatuurNetwerk in Vaassen. Hun snoekbaarsvangsten moesten zij apart doorgeven aan de computer op het kantoor van Sportvisserij Friesland in Grou.

Het nieuwe systeem van digitale vangstregistratie gebruikt smartphones. Alle vangstgegevens komen in één database bij NatuurNetwerk. Ook kunnen de vissers nu tegelijkertijd zien hoeveel quotum voor aal en snoekbaars zij nog over hebben in het lopende seizoen.

Friese beroepsvissers zijn al sinds 2006 verplicht om de snoekbaarsvangsten via sms door te geven. Dit is onderdeel van de afspraken met de sportvisserij over een bijvangstregeling voor snoekbaars. Via het doorgeven van de snoekbaarsvangsten kan gecontroleerd worden of de beroepsvisser zijn of haar quota niet overschrijdt.

Het proefproject Decentraal Aalbeheer van de Friese Bond van Binnenvissers, dat een quotasysteem voor paling behelst, heeft voortgebouwd op deze systematiek van sms-meldingen van vangsten en van aanlandingstijden.

Interessante mogelijkheden

De Friese Bond heeft ervoor gekozen een vangstregistratie die aan minimale vereisten voldoet verplicht te stellen. De individuele visser kan vrijwillig kiezen voor een veel gedetailleerdere registratie van zijn/haar vangsten (en bijvangsten).

Het nieuwe digitale vangstregistratiesysteem biedt meer interessante mogelijkheden. Zo zou de database in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het overbodig maken van de verplichting om iedere week aalvangsten en visserijinspanning door te geven aan het ministerie van Economische Zaken. In overleg met de Friese Bond van Binnenvissers zou het ministerie dan selectief toegang kunnen krijgen tot het relevante deel van de database bij NatuurNetwerk.

Verder kan de database in de toekomst ook gebruikt worden voor publicatie van waarnemingen van de aalstand door beroepsvissers, met onderbouwing van eigen gegevens.

Uitleg

uitleg visregistratie via smartphoneHet afgelopen jaar hebben drie beroepsvissers geëxperimenteerd met het nieuwe systeem voor vangstregistratie. Eén van hen is Aaltje Stellema. Op 5 juni 2014 gaf zij in café Bergsma in Oosterend uitleg aan haar collega-beroepsvissers over de werking van het nieuwe systeem.

De Friese beroepsvissers zullen nog tot eind augustus dubbel moeten registreren via het oude systeem. Daarna zullen zij volledig kunnen overstappen op het nieuwe registratiesysteem van NatuurNetwerk.

Het nieuwe digitale vangstregistratiesysteem zorgt voor een goed aansluiting van het proefproject Decentraal Aalbeheer met het project 'Digitale Registratie in kust- en binnenvisserij' van de CvB en de PO-IJsselmeer. De projecten versterken elkaar nu.

logo eu

Beide projecten worden ondersteund door Ingenieursbureau Witteveen+Bos en zijn mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Europese Visserijfonds.
Het project Digitale registraties in kust- en binnenvisserij is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'.

 

Verder lezen:
Friese vissers doorstaan controles
Aalbeheer op maat

 

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.