Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

18 april 2013

Leden Friese Bond zijn Beroepsvissers van het Jaar 2013

De leden van de Friese Bond van Binnenvissers zijn verkozen tot Beroepsvissers van het Jaar. Op 17 april 2013 ontvingen ze de bijbehorende maquette uit handen van CvB-voorzitter Jaap Geleijnse. Hij roemde vooral de bijdrage van de bond aan een positieve beeldvorming over de beroepsvisserij.


plaquette beroepsvissers van het jaar 2013"Het gaat om een groep vissers die ondanks interne verschillen er toch altijd weer in slagen om gezamenlijk naar buiten te treden met een reeks van positieve acties", sprak Geleijnse bij de prijsuitreiking tijdens de ledenvergadering van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB) op 17 april 2013.

Het CvB kent de eervolle titel jaarlijks toe. Gekozen wordt voor mensen met eigenschappen die belangrijk zijn om de beroepsvisserij in de binnenwateren ook in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen.

Goed begrepen

Het CvB-bestuur is zeer lovend over de leden van de Friese Bond:

  • Zij hebben goed begrepen dat je als kleine sector met soms machtige tegenstanders zelf het goede voorbeeld moet geven en moet werken aan vertrouwen.
  • Zij hebben zelf het initiatief genomen om hun snoekbaarsvangsten gequoteerd aan te voeren en te melden via een sms-bericht. Een systeem dat later zelfs overgenomen is voor het kievitseieren rapen in Friesland.
  • Zij hebben, samen met de CvB, gewerkt aan tot stand komen van decentraal aalbeheer. Een manier van beheer waar zelfs de Europese Commissie met veel belangstelling naar kijkt.
  • Met eindeloos geduld, maar soms ook met gepast verzet, hebben zij het Wetterskip Fryslân bewerkt om te komen tot een gedragen visplan, zonder dictaat van het Wetterskip over ottergrids of het vissen bij sluizen en gemalen.
  • Ook zijn zij nog heel actief bij het promoten van de sector en de zoetwatervis.

Geleijnse overhandigde de plaquette aan Alida van der Meulen, secretaris van de Friese Bond en al meer dan 10 jaar steun en toeverlaat van de Friese vissers.

beroepsvissrs van het jaar 2013
Trotse leden van de Friese Bond van Binnenvissers, Beroepsvissers van het Jaar 2013
(Foto's: Cornelie Quist)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.