Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

7 juli 2014

Friese vissers willen anti-stroperijteam terug

Friese vissers hebben steeds vaker te maken met diefstal en vernieling van hun vistuig. Een schadepost van duizenden euro's. Inspanningen voor een duurzamere visserij worden zo tenietgedaan. Ze willen een terugkeer van het anti-stroperijteam in Friesland.


Minne Boersma, penningmeester van de Friese Bond van Binnenvissers (Fryske Fisker), inventariseerde de schade onder de helft van de beroepsvissers. Hij noteerde alleen al in het afgelopen voorjaar 20 gestolen fuiken inclusief schutwand, en 50 vernielde fuiken. De directe schade bedraagt duizenden euro's. Daarbij komt het vele werk om alles te vervangen, te repareren en weer uit te zetten. Dat beperkt de armslag van het visserijbedrijf in een periode dat een beperkte visvangst weer inkomsten moet opleveren.

Het visserijbestaan is marginaal, dit soort verliezen kunnen de vissers eigenlijk niet opbrengen.

Illegale activiteiten

ale de jagerHet binnenwater in Friesland wordt bevist door nog slechts 14 beroepsvissers. Tussen maart en december zijn zij veel op het water, maar het is onmogelijk om in het hele gebied te surveilleren. Bovendien weten de stropers en vernielers precies wat ze doen en waar ze moeten zijn. Bij een van de vissers worden al 20 jaar lang op dezelfde plek zes fuiken geleegd. Telkens weer zijn de stropers niet te pakken.

De Fryske Fiskers vissen op een verantwoorde manier. Voor de vangst van paling en snoekbaars werken zij met een quotum, zodat de visstand zo goed mogelijk wordt beheerd. Daarnaast zetten zij in het voorjaar glasaal en pootaal uit. In het najaar wordt de schieraal over de dijk gezet, zodat de vissen zich kunnen voortplanten in de Sargassozee.

De inspanning voor het verduurzamen van de visserij wordt tenietgedaan door de gestolen fuiken, die de stropers weer benutten voor illegale activiteiten.

Oproep aan het publiek

Alle reden, vinden de Friese vissers, om het Anti-stroperijteam weer in leven te roepen. Dit team werd een aantal jaren geleden opgeheven in Friesland.

De Friese Bond van Binnenvissers roept ook het publiek op om te helpen. Meld verdachte handelingen op het water bij de politie. En koop alleen paling en snoekbaars die geleverd is door een Fryske fisker.

 

Bron: Persbericht Friese Bond van Binnenvissers, fryskefisker.nl

Verder lezen: Aalbeheer op maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.