Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

11 mei 2015

Historisch: netVISwerk opgericht

Het was een historische gebeurtenis: op zaterdag 9 mei zijn in het Zuiderzeemuseum de handtekeningen gezet voor de oprichting van netVISwerk, de nieuwe nationale belangenorganisaties voor binnenvisserij en kleine kustvisserij. Na de oprichting van netVISwerk is het de bedoeling dat de CvB wordt opgeheven.

oprichting netVISwerk-op 9 mei 2015

Op de oprichtingsbijeenkomst werden de organisatiestructuur, statuten, reglement, gedragscode, visie en begroting gepresenteerd. De nieuwe organisatie gaat werken met gildes en met ambassadeurs. Een voorlopig bestuur, gekozen uit de 14 initiatiefnemers van de nieuwe organisatie, kreeg het vertrouwen van de ruim 70 aanwezige visserijondernemers om aan de slag te gaan.

De Combinatie van Beroepsvissers (CvB), die dit initiatief op gang heeft gebracht, stelt een startlening beschikbaar aan de nieuwe organisatie.

De handtekeningen onder de statuten werden gezet door Jon Visser, voorzitter van de oprichtersgroep en van de Friese Bond van Binnenvissers, de binnenvissers Jacob Stouten en Klaas Klop, en de kustvissers Arjan Korving en Johan Schilder. Zij vormen het voorlopig bestuur tot aan de eerste Algemene Ledenvergadering.

voorlopig bestuur netVISwerk"We hopen dat jullie allemaal lid worden. Des te slagvaardiger kunnen we opereren", aldus het nieuwe bestuur. Applaus volgde.

Na afloop van de vergadering kon men zich meteen aanmelden als lid.

Lidmaatschap is er voor individuele ondernemingen, maar ook voor verenigingen en coöperaties.


De eerste Algemene Ledenvergadering zal naar verwachting in de herfst plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de CvB zich opheft zodra de nieuwe belangenorganisatie op eigen benen staat.

Geschiedenis

De historische gebeurtenis vond plaats in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, dat hiervoor alle medewerking verleende. Er was geen betere plaats te bedenken dan deze, te midden van de vele herinneringen aan de lange geschiedenis van Nederlandse visserijgemeenschappen. Een geschiedenis van een mooi ambacht met boeiende verhalen en veel cultuur. Maar ook van vaak barre tijden, en telkens weer met het hoofd boven water komen.

In de huidige tijd zijn de binnenvisserij en de kleinschalige kustvisserij opnieuw in zwaar weer terechtgekomen. Vandaar dat ze al enige tijd de noodzaak voelden om hun belangenbehartiging en hun dienstverlening effectiever en efficiënter te organiseren.

Kwartiermakers

Vanuit het vertrouwen dat de binnenvisserij en de kleinschalige kustvisserij een toekomst hebben, nam de CvB een jaar geleden het initiatief om te onderzoeken of en hoe dit te realiseren is. Kwartiermakers werden benoemd en een werkgroep onder leiding van Martin Scholten (Wageningen Universiteit) ging hiermee aan de slag.
Door het hele land heeft deze werkgroep gesprekken gevoerd met ondernemers uit de binnenvisserij en kustvisserij, maar ook met andere belanghebbenden zoals sportvisserij, provincies, waterschappen en natuurorganisaties.

De werkgroep Scholten presenteerde haar bevindingen in december 2014, en 14 ondernemers meldden zich aan om de oprichting voor te bereiden. Deze groep was een gebalanceerde mix van binnenvissers, IJsselmeervissers, en Wadvissers en kustvissers. (Lees hierover: Binnenvissers en kleine kustvissers met elkaar de toekomst in)
Tijdens de CvB-jaarvergadering in april werden de eerste contouren van de nieuwe landelijke organisatie gepresenteerd (Lees hierover: Jaarvergadering CvB: Samen verder werken aan de toekomst)
De afgelopen maanden zijn samen met de Zeeuwse notaris Robert Zonnevylle statuten, huishoudelijk reglement, gedragsregels, een klokkenluiderreglement en een sanctioneringbeleid opgesteld.

oprichters netVISwerk

Agenda netVISwerk

Het voorlopig bestuur van netVISwerk zal zich bezighouden met de volgende urgente dossiers en acties.

  • Vaarbevoegdheid kleine kustvisserij (dossier)
  • (Decentraal) Aalbeheer (dossier)
  • Zoeken van een boegbeeld en ambassadeurs
  • Zoeken van nieuwe bestuursleden
  • Contributie innen en financieel zo snel mogelijk onafhankelijk worden
  • Gesprekken met provincies en ambtenaren over steun en samenwerking
  • Gesprekken met LTO afronden over mogelijke samenwerking

Leden zullen op de hoogte worden gehouden via een maandelijkse nieuwsbrief en andere vormen van informatievoorziening. Transparantie staat voorop bij de nieuwe landelijke belangenorganisatie netVISwerk.

Meer informatie

Bekijk de presentatie van Martin Scholten en Arjan Heinen:
Resultaten van de inventarisatie en van gesprekken van de Werkgroep Scholten

Bekijk de presentatie van Jon Visser:
Visie, missie en strategie van de nieuwe belangenorganisatie netVISwerk

Bekijk de nieuwsbrieven van de werkgroep Scholten

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.