Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

16 december 2014

ICES: Aalbeheer is meer dan aanpakken visserij

Het adviesorgaan ICES stelt vast dat de huidige visserij op paling waarschijnlijk nog weinig invloed heeft op het ecosysteem. Haar advies: pak álle menselijk factoren aan die palingsterfte veroorzaken, niet alleen de visserij.


Deze conclusies van het internationale adviesorgaan ICES (International Council for the Exploration of the Sea) staan in haar rapport over de toestand van de Europese aal en het Europese aalbeheer, dat in december is gepubliceerd. Voor vermindering van de palingsterfte adviseert ICES voor 2015 om behalve de (sport)visserij ook de waterkrachtcentrales, de gemalen en de verontreiniging aan te pakken.

In het rapport schrijft ICES dat er voor het derde jaar op rij sprake is van een verhoogde intrek van glasaal aan de Europese kusten. Het seizoen 2013-2014 liet zelfs een niveau zien dat vergelijkbaar is met de intrekcijfers van 30 jaar geleden. Voorzichtigheid blijft echter geboden, zegt ICES, met een soort die al zo lang bestaat maar waarvan slechts weinig bekend is.

Migratieroutes verbeteren

stuwcomplex bij amerongenAndrew Kerr, voorzitter van de Sustainable Eel GroupSustainable Eel Group (SEG) is optimistisch over de uitkomsten van het ICES-rapport: "Het is een volstrekt juiste conclusie van de wetenschappers, dat vanaf nu de aandacht, investeringen en inspanningen gericht moeten zijn op het oplossen van andere factoren dan visserij. De focus moet nu komen te liggen op het oplossen van de knelpunten bij de waterkrachtcentrales en de gemalen." De SEG is een Europese organisatie van natuurorganisaties en Europese wetenschappers en bedrijven, die zich inzet voor een betere palingstand.

Alex Koelewijn, voorzitter Stichting Duurzame Palingsector NederlandStichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) zegt in een reactie: "In Engeland hebben waterschappen zo'n 100 miljoen euro vrijgemaakt voor migratieoplossingen, met name voor paling. SEG en DUPAN roepen daarom andere landen in Europa, ook Nederland, op om ook de nodige maatregelen te treffen en de migratieroutes voor paling te verbeteren."

De Environmental Agency, de belangrijkste waterbeheerder in Engeland, is enthousiast over de Engelse plannen: "Waterbedrijven zullen 70 miljoen [pond] spenderen aan het beschermen van palingen en andere vissen, om hun migratie via onze rivieren te vergemakkelijken. Dat is geweldig nieuws voor de biodiversiteit in het Verenigd Koninkrijk." (citaat uit de blog Creating a better place).

Verbluffende aantallen glasalen

De groep van ICES-wetenschappers kwam afgelopen najaar in Rome bijeen om de laatste informatie over de Europese paling te bestuderen. Vanuit alle landen waar de Europese paling voorkomt werd deelgenomen aan de bijeenkomst, om daar gezamenlijk tot oplossingen te komen. Er zou gesproken zijn over verbluffende aantallen glasalen dit najaar in Egypte en de gehele Noord-Afrikaanse kust.

Het ICES-rapport erkent dat het uitzetten van glasaal en pootaal bijdraagt aan de productie van rode-aal en schieraal. Het kan echter nog steeds niet worden vastgesteld hoeveel schieraal uiteindelijk ontsnapt naar zee én daadwerkelijk voortplant in de Sargassozee.


Bron: Persbericht DUPAN

Bekijk het ICES-rapport: Widely distributed and migratory stocks European eel. Advice December 2015Widely distributed and migratory stocks European eel. Advice December 2015

 

Meer informatie: Aalbeheer op maat

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.