Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

24 mei 2014

Innovatieve vispassage in Friesland in gebruik

Op Wereldvismigratiedag, zaterdag 24 mei 2014, is de nieuwe vispassage in het Friese riviertje Súd Ie officieel in gebruik genomen. Voortaan kunnen paling en andere vissoorten ongehinderd vanuit het Lauwersmeer het opgroeigebied De Kolken intrekken en uittrekken.


De komst van de vispassage is een belangrijke stap in het herstel van de palingstand in Friesland. Jon Visser, voorzitter van de Friese Bond van Binnenvissers (Fryske Fisker): 'De paling staat bekend om zijn trekgedrag. Via de sluizen van Lauwersoog trekt de vis van de Waddenzee naar zoet water landinwaarts, en omgekeerd. Nu kunnen ze dus ongehinderd het opgroeigebied van De Kolken in- en uittrekken.'

De sluis van Ezumazijl vormt nu nog wel een obstakel. Maar ook deze sluis wordt binnen het programma Sύd Ie en Wetterfront Dokkum optrekbaar gemaakt voor vis.

Wachtruimte

opening-vispassage-sud-ie

De vispassage is speciaal gebouwd voor het gemaal De Kolken Noord. Teun Folkertsma van Wetterskip Fryslân ontwierp de passage. 'Als de pomp van het gemaal aan staat, is dat gevaarlijk voor de vis. Die kan door de pomp vermalen worden. Nu lokken we de vis via kleppen onder water met een lokstroom de wachtruimte in. Als na twee uur de pomp weer uitgaat, schuift automatisch een klep open, en kan de paling via een buis om het gemaal heen zwemmen.'

'Een gezonde visstand is van belang voor een goede ecologische waterkwaliteit', aldus Aaltje Rispens, dagelijks bestuurslid bij Wetterskip Fryslân. In het project Ruim Baan voor Vissen investeren de Noordelijke waterschappen daarom in het vispasseerbaar maken van de dijken langs Waddenzee en IJsselmeer. 'En in het achterland leggen we visvriendelijke gemalen aan, en natuurvriendelijke oevers waar vissen kunnen paaien en schuilen. Zo bevorderen we de visstand en daarmee de waterkwaliteit.'


Eerste opgroeigebied paling in Nederland

In de Kolken, gelegen ten oosten van Dokkum, heeft de Friese Bond van Binnenvissers in 2011 het eerste Nederlandse opgroeigebied voor paling gecreëerd. Vanwege het licht verzilte water, de relatief hoge watertemperatuur en de aanwezigheid van voldoende voedsel is het gebied zeer aantrekkelijk voor opgroeiende paling. In het voorjaar zet de Fryske Fisker er jonge pootaal uit, die vervolgens ongestoord kan opgroeien tot volwassen paling. Zo helpt de bond mee aan de verbetering van de palingstand.

Het opgroeigebied voor paling maakt deel uit van het integrale programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Binnen dit programma werken provincie, waterschap en gemeente Dongeradeel samen met andere partners aan het herstel en opwaarderen van de Súd Ie als voormalige slenk en vaarweg tussen Dokkum en het Lauwersmeer.

Het programma maakt deel uit van de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.


Bron: fryskefisker.nl
Voor meer informatie: www.wetterskipfryslan.nl
Informatie over Wereldvismigratiedag

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.