Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

22 april 2013

Relatie met overheid en wetenschap centraal op CvB-jaarvergadering

2013 is een belangrijk jaar voor de binnenvisserij. De adviezen van de commissie Toekomst Binnenvisserij komen aan bod in Den Haag, en de toestand van de aal en de aalbeheerplannen worden geëvalueerd in Brussel. Beide onderwerpen werden op 17 april besproken tijdens de jaarvergadering van de CvB.


kees verbogtKees Verbogt van het ministerie van Economische Zaken gaf kort een samenvatting van de adviezen van de commissie Toekomst Binnenvisserij, de reactie van het kabinet daarop en het mogelijke vervolg.

Het kabinet vindt dat de sector het heft in handen moet nemen. Voor de overheid is slechts een beperkte rol, schreef staatssecrateratis Dijksma in haar officiële reactie. "Er kan naar de overheid gekeken worden als het gaat om het stellen en handhaven van kaders, en het optimaal mogelijk maken van ondernemerschap."
Lees de volledige kabinetsreactie op de adviezen van de toekomstcommissie (pdf).

Afstand nemen

Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers, had al aangekondigd niet erg tevreden te zijn met de adviezen en nog minder met de kabinetsreactie.

jaap geleijnse

"Opvallend is dat veel van die aanbevelingen weinig betrekking hebben op wat de overheid zelf zou kunnen en moeten doen", sprak Geleijnse. "Dat afstand nemen van de beroepsvisserij komt nog eens extra tot uitdrukking in de reactie van staatssecretaris Dijksma op het rapport van de commissie."
"De CvB is van mening", vervolgde Geleijnse, "dat de beroepsbinnenvisserij een onmisbaar element is om te komen tot een duurzaam en optimaal beheer van de visbestanden op de Nederlandse binnenwateren. Maar hoe je nu ook wendt of keert, de overheid draagt de eindverantwoordelijkheid."

Geleijnse kan zich niet vinden in de voorspelling dat er in de toekomst minder beroepsbinnenvissers in Nederland zullen zijn. "Wij delen deze verwachting niet. Door beter beheer is er hoogwaardige vis te verhandelen. Door goede promotie krijgen we een betere prijs voor vis die ambachtelijk is gevangen, verantwoord wordt beheerd en uiterst vers in de markt wordt gezet."

Het is voor de binnenvisserij te hopen, meende Geleijnse, dat de Tweede Kamer meer belang ziet in een gezonde binnenvisserij, en dat de sector middels een rondetafelgesprek met de overheid haar eigen visie kan inbrengen.

Lees de hele jaarrede van Jaap Geleijnse

Wetenschappelijke modellen

martin de graafMartin de Graaf van onderzoeksinstituut Imares sprak over de wetenschappelijke modellen voor visserijbeheer van de International Council for the Exploration of the Seas (ICES), een wereldwijd netwerk van 4000 wetenschappers. Het ging daarbij vooral op toepassing van deze modellen op de aal in Europa.

Het bleek nogal lastig conclusies te trekken. De paaipopulatie wordt bepaald door het aalbeheer in de wateren van de verschillende lidstaten. En de situatie verschilt per lidstaat.

Nederland heeft in de afgelopen periode veel inzet gepleegd (en van de vissers offers gevraagd). Daardoor trekt er, volgens de modellen en berekeningen, veel meer schieraal uit dan in de periode vóór de invoering van het Nederlands plan voor aalbeheer.

Mogelijk voldoen andere landen niet aan de Brusselse verordening. De ICES zal in dat geval vermoedelijk adviseren om de aalvisserij in heel Europa verder in te perken.

Het is dan aan de politiek om te beslissen dat ICES-advies niét te volgen, en alleen extra maatregelen op te leggen aan de landen die niet voldoen aan de eisen.
Hoe dat zal gaan aflopen, was ook voor Martin de Graaf nog een grote vraag.

 
cvb jaarvergadering 2013


Foto's: Cornelie Quist

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.