Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

20 april 2015

863.000 jonge palingen uitgezet in de Randmeren

Dit voorjaar worden miljoenen jonge palingen uitgezet in de Nederlandse natuur. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand. Stichting DUPAN zorgt samen met beroepsvissers voor de uitzet van de palingen. Op 14 april zijn de eerste 863.000 jonge palingen uitgezet in het Wolderwijd en het Veluwemeer.


Jonge palingen, zogenaamde glasaal, bereiken de Europese kusten nadat de stroming ze mee heeft genomen vanaf hun geboortegrond in de Sargassozee (met de Bermuda-driehoek), een tocht van zo'n 6000 kilometer. De jonge palingen hebben echter vrijwel geen mogelijkheid om zelfstandig langs onze kustbarrières te komen.

Deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de dalende palingstand gedurende de laatste decennia. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

glasaal uitzet op de randmeren

De jonge paling die op 14 april is uitgezet in de Randmeren is afkomstig uit Frankrijk. Daar werden de palinkjes enkele dagen eerder gevangen bij de monding van rivieren. In een vrachtwagen met bijna 273 koelboxen zijn ze naar Nederland gereden. De visserijbedrijven van Henk Timmer en Jan Foppen zetten hun boten in om de palinkjes de Randmeren op te varen en uit te zetten.

Ook op andere locaties

In de komende periode worden ook jonge palingen op andere locaties in Nederland in de natuur vrijgelaten. De uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de glasaaltjes zijn uitgegroeid tot volwassen palingen, zogenaamde schieralen, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

glasaal uitzettenDeze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds.
De coördinatie is in handen van de Stichting DUPAN. Hierin werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.
DUPAN beheert het Duurzaam Paling Fonds. Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het over de dijk helpen van paling, en wetenschappelijk onderzoek.


Bron: DUPANDUPAN

Bekijk: Overzicht media-aandacht voor de uitzet van jonge palingen in de Randmeren (pdf, 1,3mb)

Verder lezen: Samenwerking in DUPAN 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.