Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

8 april 2013

Kabinet: Vangstverbod wolhandkrab blijft

Het vangstverbod voor wolhandkrab zorgt ervoor dat wolhandkrab uit vervuilde wateren in Nederland niet op de markt komt. En dat voorkomt een onaanvaardbaar risico voor de consument. Het kabinet heeft daarom besloten het vangstverbod te handhaven. Dat schrijven staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer.


Met het besluit tot handhaving van het vangstverbod voor wolhandkrab trotseert het kabinet de Tweede Kamer. Deze nam op 26 maart nog een motie aan om het vangstverbod per 1 april 2013 op te heffen. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de vangst van de krab essentieel is voor de toekomst van de binnenvisserij en de biodiversiteit. Ook stelt de Kamer dat Nederland het enige land in Europa is waar dit vangstverbod geldt. Bovendien mag de wolhandkrab uit andere EU-lidstaten wel verhandeld worden in Nederland.

Staatssecretaris Sharon Dijksma verzette zich van meet af aan tegen schrappen van het verbod. In de kabinetsreactie noemen de bewindsvrouwen Dijksma (EZ) en Schippers (VWS) de risico's voor de volksgezondheid onaanvaardbaar. Zij herhalen hierbij argumenten uit eerdere brieven aan de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Lees de hele kabinetsreactie

Risico voor de consument

In de kabinetsreactie wordt gesteld dat de wolhandkrab gemiddeld zo'n 4 keer vuiler is dan paling uit hetzelfde gebied, waarvoor ook een vangstverbod geldt. De risicobeoordeling van het Bureau Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toont aan dat het eten van wolhandkrab uit vervuilde wateren een risico voor de consument betekent. De wolhandkrab wordt vooral gegeten door Chinese, Japanse en Koreaanse consumenten in de grote steden. Etikettering kan onvoldoende garantie bieden voor bescherming van de consument.

chinese wolhandkrabWolhandkrab uit schone wateren in Nederland, kan gewoon gegeten blijven, stelt het kabinet, en dit biedt goede mogelijkheden voor de binnenvisserij. Om dit potentieel verder uit te bouwen, worden een aantal experimenten ondersteund met financiering uit het Europese Visserijfonds. Het is ook in het belang van de visserijsector dat het schone Nederlandse product boven elke twijfel verheven is, en dat deze relatieve voorsprong in Europa uitgebouwd kan worden. Aldus de kabinetsreactie.

De SGP, initiatiefnemer van de aangenomen kamermotie, zal voor nader beraad contact opnemen met de overige politieke partijen. Het vangstverbod lijkt echter politiek geen zwaar genoeg onderwerp om een bewindspersoon naar huis te sturen.

Een vervolg

Er komt waarschijnlijk nog een vervolg, want Dijksma en Schippers schrijven dat het kabinet besloten heeft om het vangstverbod vooralsnog in stand te laten.

Medio mei komt het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU Amsterdam met een rapportage over de risico's van dioxines en pcb's in wolhandkrab gevangen in de Nederlandse rivieren. Op basis van recente onderzoeksgegevens heeft prof. dr. Jacob de Boer nu al de conclusie kunnen trekken dat er geen redenen zijn om vanwege de volksgezondheid de wolhandkrabvisserij te verbieden.

Regeringspartij PvdA heeft in het debat in de Tweede Kamer aangegeven dat deze partij zijn zegen geeft aan de opheffing van het vangstverbod als inderdaad blijkt dat er geen gezondheidsrisico's zijn voor het eten van wolhandkrab uit de Nederlandse rivieren.

Staatsecretaris Dijksma zei in een reactie hierop dat het onwaarschijnlijk is dat het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) daarover een positief advies geeft aan het kabinet. "Dat is echt voor ons de sluis", zei Dijksma over "ons eigen bureau" van de NVWA. "Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen, op wie dan wel?"

Zeer teleurgesteld

De beroepsvissers uit de gesloten gebieden zijn zeer teleurgesteld in de reactie van het kabinet. Voor hen is de wolhandkrab een belangrijk alternatief nu ze geen paling meer mogen vissen. Ze stellen dat de vervuiling bij de krab alleen in het bruine en niet in het witte vlees zit.

De staatssecretaris stelt dat consumenten zowel het bruine vlees als het witte vlees eten. Ze gaat er nog steeds van uit dat de Europese Commissie stappen neemt richting een Europese norm voor het bruine vlees van de wolhandkrab. Maar uit niets blijkt dat de Commissie daar tijd in wil steken.

 

Bronnen:
- Rijksoverheid: Vangstverbod wolhandkrab uit vervuilde wateren blijft in stand
- Visserijnieuws: Vangstverbod wolhandkrab blijft in stand

Meer informatie in eerdere nieuwsberichten op deze website:
- Tweede Kamer voor opheffing vangstverbod wolhandkrab (27 maart 2013)
- Staatssecretaris: geen opheffing vangstverbod wolhandkrab (15 maart 2013)
- "Vangstverbod wolhandkrab moet van tafel" (12 februari 2013)

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.