Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

6 oktober 2015

Kennismakingsbezoek netVISwerk aan ministerie van Economische Zaken

Het bestuur van netVISwerk, de nieuwe landelijke organisatie voor kustvisserij en binnenvisserij, heeft op het ministerie van Economische Zaken kennisgemaakt met de nieuwe manager voor de kust- en binnenvisserij, Hans van Dongen, en met directeur Henri Kool. Een belangrijke kwestie is hoe de overheid maatwerk kan gaan leveren voor de kleinschalige kustvisserij en de binnenvisserij.


netviswerk bij ez 23sept2015Het kennismakingsgesprek vond plaats op 23 september 2015. NetVISwerk-voorzitter Jon Visser en bestuursleden Klaas Klop (binnenvisserij) en Arjan Korving (kustvisserij) zeiden dat het een vruchtbare bijeenkomst was geweest.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een grote reorganisatie achter de rug. De internationale (ook de Europese) zeevisserij valt voortaan onder een andere beleidsdirectie dan de kustvisserij, binnenvisserij en aquacultuur.

Deze laatste drie vallen onder de beleidsdirectie Dierlijke Agroketens- en Dierenwelzijn. Henri Kool is daarvan directeur. Hans van Dongen is aangesteld als nieuw lid van het managementteam voor de kust- en binnenvisserij. Zie het nieuwe organisatieschema van het ministerie van EZ

Henri Kool en Hans van Dongen toonden zich zeer geïnteresseerd in de stand van zaken rond de nieuwe landelijke organisatie. "Ook zij zien een toekomst voor ondernemers in de kust- en binnenvisserij die transparant werken en hun speciale product met een goed verhaal voor een goede prijs in de markt zetten", aldus netVISwerk-voorzitter Jon Visser.

Maatwerk leveren

Verder is er gesproken over de relatie tussen de waterbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat) en de kustvisserij en binnenvisserij. Kool en Van Dongen wilden graag meedenken over het opbouwen en verbeteren van deze relatie.

Een belangrijk discussiepunt voor de komende tijd is de vraag van netVISwerk hoe de overheid maatwerk kan gaan leveren voor de kleinschalige kustvisserij en de binnenvisserij. De vissers willen graag meer ruimte om te ondernemen, zonder dat dit leidt tot hoge handhavingskosten – die de overheid ook nog eens afwentelt op de sector. Ondernemen moet wel betaalbaar blijven voor kleinschalige vissers.

De hoop is dat digitale registratie en moderne communicatietechnieken uitkomst kunnen bieden. "In Friesland zijn daarmee in de afgelopen jaren al goede ervaringen opgedaan", aldus voorzitter Visser.

Eerste algemene ledenvergadering

Volgens de voorlopige planning organiseert netVISwerk eind 2015 de eerste algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing. Daarna komt er een vervolgbijeenkomst van het ministerie met het nieuwe bestuur over de toekomst van de kleinschalige kust- en binnenvisserij.

De website van netVISwerk: www.netviswerk.nl


Meer lezen:
- Jaarvergadering CvB: samen verder werken aan de toekomst
- Binnenvissers en kleine kustvissers met elkaar de toekomst in

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.