Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

28 oktober 2010

LNV wordt EL&I

Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is niet meer. Het nieuwe kabinet heeft dit ministerie samengevoegd met het ministerie van Economische Zaken. Het gezamenlijke nieuwe ministerie kreeg de naam EL&I: Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
Staatssecretaris Henk Bleker(CDA) is voortaan verantwoordelijk voor visserij.

De informatie van de oude website www.minlnv.nl wordt overgebracht naar www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/visserij.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.