Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

6 januari 2013

Lof voor binnenvisserij in decemberbrief

Traditiegetrouw heeft de visserijsector eind december een brief ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. In de brief lag de nadruk op het belang van goed ondernemerschap en brede samenwerking. Het project Paling over de Dijk krijgt lof toegezwaaid.


In deze 'decemberbrief' van het ministerie geeft directeur Henri Kool van de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) een korte terugblik op de ontwikkelingen in de visserij in 2012 en een vooruitblik op 2013. De visserijketen valt onder de DAD.

Henri Kool legt de nadruk op het belang van goed ondernemerschap en brede samenwerking in deze tijden van bestuurlijke veranderingen, economische teruggang en bezuinigingen door de overheid. Hij roemt het project Paling over de Dijk als positief voorbeeld van goede en effectieve samenwerking. "Een mooi voorbeeld van samenwerking en vooruitkijken is het experiment om op enkele migratieknelpunten schieralen over te zetten, zodat die daarna ongeschonden naar hun paaiplekken konden trekken. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking tussen beroepsvisserij, sportvisserij en waterbeheerders", prijst Henri Kool.

Verder schrijft de directeur dat het ministerie aan de hand van de evaluatie zal bekijken of Paling over de Dijk een vervolg kan krijgen, binnen de mogelijkheden van het Aalbeheerplan.

Ook schrijft Kool dat de staatsecretaris voor de visserij, Sharon Dijksma, begin 2013 zal reageren op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Binnenvisserij voor een nieuw perspectief voor de Nederlandse binnenvisserij.

 

Lees de hele decemberbrief

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.