Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

24 april 2010

Na jaren weer massale uitzet van glasaal

Voor het eerst sinds vele jaren zal er weer massaal glasaal worden uitgezet in de Nederlandse binnenwateren. Dit gebeurt in de periode van 20 april tot begin mei 2010. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van de aalstand in de Nederlandse binnenwateren.

Het het grootste deel van de glasaal (meer dan 700 kilo) wordt uitgezet in de provincies Friesland en Zeeland. Het gaat daarbij om meer dan 2 miljoen glasaaltjes. De financiele middelen voor deze uitzettingen zijn afkomstig van het Europees Visserij Fonds (EVF). Ook de komende jaren zal via dit fonds massaal glasaal worden uitgezet.

Naast deze grootschalige uitzettingen is er door indivduele beroepsvissers verspreid over Nederland in het eigen viswater nog eens een kleine honderd kilo glasaal uitgezet. Deze glasaal was afkomstig uit Engeland.

De uitzet van glasaal was voor de beroepsvissers vanaf het begin van de vorige eeuw tot eind jaren zeventig een jaarlijks terugkerende activiteiteit. Met de subsidie die daarvoor werd verleend door de toenmalige OVB (Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij) kostte een kilo glasaal toen maximaal 25 euro. Door de opkomst van de aalmesterijen is de vraag naar glasaal echter zo sterk gestegen, dat de prijzen zijn opgelopen tot soms meer dan 1000 euro per kilo.

Die prijsstijging is er oorzaak van geweest dat de aankoop en uitzet van glasaal voor veel beroepsvissers financieel onhaalbaar is geworden. Via Brussel is daar nu verandering in gekomen.

Bekijk ook filmpjes over het uitzetten van glasaal:
* Zeldzame vrijlating van glasalen in Ketelmeer (Omroep Flevoland)
* Uitzetting 500.000 glasalen Veerse Meer (Omroep Zeeland)


Foto's uitzetten glasaal op het Veerse Meer

veersemeer-glasaal

Wim de Ridder verplaatst de glasaal na het wegen in de kuip aan boord, onder het toeziend oog van de Franse glasaalhandelaar Bruno Gurruchaga .veersemeer-uitzettenglasaal

Wim de Ridder zet 45 kilo glasaal uit aan de oevers van het Veerse Meer. De glasaal wordt zo veel mogelijk verspreid. Het is een mooi gezicht de aaltje weg te zien zwemmen om zich te verschuilen in de stenen en tussen de oesters van het Veerse Meer. Laten we hopen dat ze snel opgroeien tot gezonde schieraal in het door Wim de Ridder, Marcel en Kees van de Kreeke, sport en RWS beheerde gebied van de VBC-Veerse Meer.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.