Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

4 januari 2016

Nieuwsjaarswens 2016

De Combinatie van Beroepsvissers wenst u een uitdagend en succesvol 2016.

21 december 2015

Beeld palingstand onnodig negatief

Volgens Stichting DUPAN schetsen milieuorganisaties een onnodig negatief beeld over de glasaalintrek en de palingstand. Met een goede samenwerking van alle belanghebbenden kan veel bereikt worden voor de palingstand. Een goed voorbeeld is het project Paling over de Dijk, dat dit jaar haar vijfjarig jubileum viert.

1 december 2015

Visserijorganisaties verontrust over nominatie wolhandkrab en rivierkreeft op exotenlijst

Op 4 december 2015 bespreekt het Comité voor Invasieve Exoten van de Europese Commissie een lijst met uitheemse plant- en diersoorten die in de EU niet gehouden, gekweekt, opgeslagen of verhandeld mogen worden. Vanuit de (binnen)visserij is verontrust gereageerd. Op de voorgestelde lijst staan namelijk ook soorten die economisch erg belangrijk zijn voor de binnenvisserij.

25 november 2015

Boek brengt eeuwenoude Nederlandse weervisserij in beeld

Op 18 november heeft de Stichting Behoud Weervisserij het boek De Weervissers van Bergen op Zoom gepresenteerd. Voor het eerst wordt de eeuwenoude weervisserij in Nederland vanuit verschillende invalshoeken belicht, en samengebracht in één boek. De presentatie vond plaats tijdens het symposium Erfgoed & Erfgenamen in Bergen op Zoom.

2 november 2015

Adopteer een paling

De Friese binnenvisser Freerk Visserman heeft de aandacht getrokken tijdens het Food Filmfestival op 30 oktober in de visafslag van Scheveningen. Hij bood het publiek de mogelijkheid om een paling van hem te 'adopteren'.

15 oktober 2015

Franse glasaalvissers op werkbezoek bij Friese binnenvissers

Op donderdag 8 oktober brachten vier vertegenwoordigers van OPE, een organisatie van Franse glasaalvissers, een werkbezoek aan de Friese Bond van Binnenvissers. Ze wilden meer weten over de uitzet van glasaal in Nederland. Ook werd er gepraat over rechtstreekse inkoop van glasaal van Franse vissers door Nederlandse binnenvissers.

8 oktober 2015

Internationale studenten op veldbezoek bij Nederlandse binnenvissers

Op 30 september brachten internationale studenten visserijbeheer een veldbezoek aan het Volkerak-Zoommeer om kennis te maken met Nederlandse binnenvissers en het visserijbeheer van de Nederlandse binnenwateren.

6 oktober 2015

Kennismakingsbezoek netVISwerk aan ministerie van Economische Zaken

Het bestuur van netVISwerk, de nieuwe landelijke organisatie voor kustvisserij en binnenvisserij, heeft op het ministerie van Economische Zaken kennisgemaakt met de nieuwe manager voor de kust- en binnenvisserij, Hans van Dongen, en met directeur Henri Kool. Een belangrijke kwestie is hoe de overheid maatwerk kan gaan leveren voor de kleinschalige kustvisserij en de binnenvisserij.

14 september 2015

Beroepsvissers zetten 24.000 pootaaltjes uit in De Wieden

Beroepsvissers van de Algemene Bond van Beroepsvissers NW-Overijssel hebben op 10 september meer dan 24.000 jonge palinkjes uitgezet in natuurgebied De Wieden. De vissers doen dit om de palingstand op peil te houden, en in hun eigen toekomst te investeren.

31 augustus 2015

Kies uw Held van de Smaak

Op 27 augustus is in Zuid-Holland de laatste provinciale Held van de Smaak benoemd: beroepsvisser André Blokland uit Gorinchem. Ruim driekwart van alle provinciale Helden van de Smaak blijkt lid van de Combinatie van Beroepsvissers. Tot 11 september kunt u stemmen wie de Publieksprijs krijgt.

25 augustus 2015

Onderzoek naar efficiënte inzet glasaal

Uitzetten van glasaal is belangrijk voor een goed beheer van de aalstand. Nieuw onderzoek wijst uit dat het daarbij belangrijk is om rekening te houden met het type water. De optimale hoeveelheid uit te zetten glasaal is groter voor polderwateren dan voor grote open (veen)plassen.

21 augustus 2015

1,5 miljoen jonge palingen uitgezet

Met de uitzet van zo'n 300.000 jonge palingen in de Randmeren krijgt het uitzetseizoen van paling eind augustus een succesvolle afsluiting. In totaal wordt de palingstand in de Nederlandse natuur in 2015 vermeerderd met meer dan 1,5 miljoen jonge palinkjes.

3 augustus 2015

Job en Miranda Bout zijn Zeeuwse Helden van de Smaak

Job en Miranda Bout uit Tholen zijn uitgeroepen tot Zeeuwse Helden van de Smaak 2015. Dit jaar in het thema 'verantwoorde vis, schaal- en schelpdieren'. Zij mogen Zeeland vertegenwoordigen tijdens de landelijke Held van de Smaak-verkiezing in september.

27 juli 2015

Friese binnenvissers gedupeerd door stropers en vandalen

De fuiken van beroepsvissers in Friesland worden de laatste weken regelmatig door stropers leeggehaald. Getuigen en visondernemers bij wie onlangs partijen snoekbaars en paling van onduidelijke herkomst zijn aangeboden, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

15 juli 2015

Aanpassing van gebruik beroepsvistuigen officieel in werking

De aanpassing van de 'Uitvoeringsregeling visserij' is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 juli 2015, en is daarmee officieel in werking getreden. De aanpassing betreft met name beperking van het aantal personen dat beroepsvistuigen op de binnenwateren mag gebruiken. Verder worden de administratieve lasten voor beroepsvissers verlicht.

29 juni 2015

Ansjovisvisser Cor van Dort is Brabantse Held van de Smaak

Ansjovisvisser Cor van Dort is door een vakjury gekozen tot de Brabantse Held van de Smaak 2015 in het thema 'verantwoorde vis, schaal- en schelpdieren'. Een belangrijk thema vanwege het belang van duurzame visserij voor de toekomst.

22 juni 2015

CvB reageert op de toekomstplannen voor de rijkswateren

De regering werkt aan plannen voor het nationaal waterbeleid en het beheer van de rijkswateren in de jaren 2016-2012. Tot 22 juni 2015 lagen de voorlopige plannen ter inzage. De Combinatie van Beroepsvissers heeft haar zienswijze op deze plannen ingediend.

19 juni 2015

Aalbeheerplan Noordwest-Overijssel voor behoud aal én beroepsvisserij

De Algemene Bond voor Binnenvissers in Noordwest Overijssel heeft op 15 juni een aalbeheerplan aangeboden aan Natuurmonumenten, beheerder van natuurgebied De Wieden. In dit plan beschrijven de beroepsbinnenvissers hoe ze de regionale aalstand willen verbeteren, en zo ook de beroepvisserij willen behouden. De beheerder spreekt van "een moreel dilemma".

11 juni 2015

CvB vraagt om maatregelen tegen illegale visverkoop stropende hengelaars

De CvB dringt aan op maatregelen tegen de illegale verkoop van vis uit Nederlandse wateren. Beroepsvissers krijgen steeds meer concurrentie van stropende hengelaars. Staatssecretaris Dijksma voelt echter niets voor nieuwe maatregelen.

11 juni 2015

430.000 jonge palinkjes uitgezet

Op woensdag 10 juni zijn ongeveer 430.000 jonge palinkjes uitgezet, verdeeld over het Eemmeer en het Gooimeer. Beroepsvissers Gerard Heimensen en Jan Wormsbecher zetten hun boten in om de uitzet mogelijk te maken.

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

 

Nieuws Visserijnieuws.nl

Visserijnieuws - Visserijnieuws.nl
						Visserijnieuws - Visserijnieuws.nl

VisserijNieuws, onafhankelijke website voor de visserij, de Nederlandse en Belgische visverwerkende industrie en de vishandel.
 • Gezamenlijke verklaring EUFA en visserijgemeenten over Brexit

  SANTIAGO DE COMPOSTELLA – De EU Fisheries Alliance (EUFA) zal aanstaande maandag in Spanje samen met de daar aanwezige lokale politici van verschillende visserijgemeenten uit Europa een ‘declaration’ ondertekenen over de gevolgen van de Brexit voor de visserijgemeenschappen in Europa.

 • Einde Combinatie van Beroepsvissers

  GOES/NUMANSDORP – De Combinatie van Beroepsvissers bestaat niet meer. Op vrijdag 6 oktober hebben de vereffenaars de laatste handelingen uitgevoerd ten behoeve van de melding bij de Kamer van Koophandel van einde rechtspersoon van de Combinatie van Beroepsvissers.

 • Deense flyshooter naar Urk

  URK/THYBORøN - Visserijbedrijf Condordia BV van de gebroeders Klaas en Albert Visser (pulskotter UK 246) breidt uit met een flyshooter.

 • Reders verbaasd over aanvallen groene ngo’s

  BRUSSEL – Destructief of duurzaam? Dat was de vraag op de hoorzitting in het Europarlement afgelopen maandag over ‘supertrawlers’. De pelagische sector wil dat het ‘framen’ (‘groot = slecht’) stopt. Het Europarlement wilde op de hoorzitting de meningen horen van de pelagische industrie, de kleinschalige visserij (waarvoor de Ier Brian O’Riordan van LIFE het woord voerde), de groene ngo’s

  ...
 • De kracht van de compacte Visbeurs

  SPAKENBURG – De visspecialist heeft de wind mee. Het was te merken aan de drukte op de 13e editie van de Spakenburgse Visbeurs vorige week maandag, de aankleding van de stands, de positieve sfeer op de beursvloer en de grote animo voor de strijd om de Kibbeling Cup. Thema van de Visbeurs 2017 was ‘Ontdek de Kracht van je Ambacht’, vrij naar de openluchtexpositie ‘De Kracht van Spakenburg’,

  ...
 • Kansen voor ambachtelijke kust- en binnenvisserij

  ZWOLLE – NetVISwerk, de organisatie voor de kust- en binnenvisserij in Nederland en België, was er dinsdagmiddag als de kippen bij met een reactie op het regeerakkoord. De plannen van het nieuwe kabinet worden verwelkomd. Voorzitter Albert Jan Maat noemt met name de aandacht voor een gelijk Europees speelveld, een innovatiefonds voor duurzame visserijtechnieken, een krachtiger beleid voor de

  ...