Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

11 maart 2013

Noord-Hollandse Bond viert 100-jarig bestaan

uitnodiging jubileum nhbbDe Noord-Hollandse Bond van Beroepsvissers (NHBB) bestaat 100 jaar en is daarmee Nederlands oudste vereniging van beroepsbinnenvissers. Het jubileum werd gevierd op de jaarlijkse ledenvergadering die op 5 maart plaatsvond. Er was lof voor de veerkracht van de binnenvissers.

 

Officieel viel het jubileum op 4 augustus 2012, maar het bestuur besloot de viering uit te stellen tot de jaarlijks algemene ledenvergadering. De jubileumviering werd gehouden in het gezellige café 's Lands Welvaren in het oude polderdorp Schermerhorn, waar de Noord-Hollandse Bond traditioneel haar ledenvergaderingen houdt.

nhbb jubileumbijeenkomst 2013

 

Veerkracht

Na een welkomstwoord van Arnold van Werkhoven, de huidige voorzitter van de Noord-Hollandse Bond, spraken Jaap Geleijnse, voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers, en Gerard Roosloot, voorzitter van de Sportfederatie Mid-West Nederland, de jubilarissen en andere genodigden toe.

toespraak jaap geleijnseGeleijnse stond in het bijzonder stil bij de enorme veerkracht van de beroepsbinnenvisserij als kleinschalige visserij, en hoe dit 100-jarig jubileum daarvan het bewijs is. Terwijl veel oude beroepen uitgestorven zijn, bestaat de beroepsbinnenvisserij nog steeds. Ze heeft zich door de jaren kunnen aanpassen en heeft de visbestanden zo goed mogelijk beheerd. En nu er steeds meer aandacht komt voor kleinschalige visserij en lokaal geproduceerd gezond voedsel, ontstaan er ook weer nieuwe kansen voor de kleinschalige beroepsvisserij, aldus Geleijnse.

gerard roosloot

Goede samenwerking beroepsvissers en sportvissers

Roosloot stond stil bij de goede samenwerking door de jaren heen tussen de beroepsvisserij en sportvisserij in Noord-Holland. Hij verwees ook naar de nieuwe uitdagingen die alleen in samenwerking kunnen worden aangegaan, zoals het maken van visplannen en de aanpak van stroperij. Maar ook kunnen beroepsvissers volgens Roosloot helpen bij het opleiden van visgidsen.

Na de toespraken was het tijd voor een gezellig samenzijn met drankje en hapje.

 

Oude geschiedenis opgehaald

Na afloop werd ook enige oude geschiedenis opgehaald met Jan van de Kommer en Hein Dil, twee beroepsbinnenvissers wiens voorvaderen ook al lid van de Noord-Hollandse Bond waren, en met NHBB-secretaris Rina Boerdijk.


Lees het interview over 100 jaar beroepsvisserij in Noord-Holland


Tekst en foto's: Cornelie Quist

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.