Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

25 augustus 2015

Onderzoek naar efficiënte inzet glasaal

Uitzetten van glasaal is belangrijk voor een goed beheer van de aalstand. Nieuw onderzoek wijst uit dat het daarbij belangrijk is om rekening te houden met het type water. De optimale hoeveelheid uit te zetten glasaal is groter voor polderwateren dan voor grote open (veen)plassen.


uitzetten glasaalDe beschikbare hoeveelheid glasaal in Europa is beperkt. Ook is de prijs van de glasaal behoorlijk hoog (400 euro per kilo in 2015). Ter wille van een efficiënt herstel van de aalstand is daarom de uitzet van een optimale hoeveelheid glasaal belangrijk.

Magnus van der Meer (COSTA) en Arjan Heinen (Combinatie van Beroepsvissers) hebben een schatting gemaakt van welke hoeveelheden uit te zetten glasaal optimaal zijn in verschillende wateren. Ze gebruikten hiervoor literatuur, gegevens van 'Paling over de Dijk', en gegevens uit eerdere aalonderzoeken in het Rijnland en de Veluwerandmeren.

Een belangrijke conclusie uit hun onderzoek is dat de optimale hoeveelheid uit te zetten glasaal (aantallen per hectare) groter is in polderwateren dan in grote open (veen)plassen zoals in Noordwest-Overijssel.
Opvallend: de aanbevolen hoeveelheden uit te zetten glasaal liggen lager dan de vuistregel van 250 glasaal per hectare die in het verleden gehanteerd is.

Stimuleren

Ook blijkt dat de uitzet van glasaal vanuit het Europese herstelquotum (het uitzetquotum ten behoeve van schieraalproductie) economisch het nodige oplevert. Ook is deze uitzet gunstig voor het paaibestand.
De aankoop van glasaal vanuit het Europese consumptiequotum (met als doel vangst en verkoop van rode aal voor consumptie), levert de vissers echter te weinig op.

Van der Meer en Heinen concluderen dat de overheid de gereguleerde aalvisserij het gehele jaar door zou moeten toestaan, teneinde vissers te stimuleren om glasaal aan te kopen voor schieraalproductie. Ze pleiten voor decentraal aalbeheer ter vervanging van de huidige gesloten periode van drie maanden in de herfst.

Ondersteuning van de aankoop van glasaal zou een extra stimulans zijn.

 

Dit bericht is gebaseerd op het artikel Toekomst aalvisserij in polders en boezems, recent verschenen in VisserijNieuws no 31. Lees dit artikel (pdf, 590kb)

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.