Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

20 februari 2014

Onderzoek: verduurzaming palingsector is mogelijk

Het is mogelijk om de palingsector te verduurzamen en haar invloed op de palingstand tot nul terug te brengen. Recent onderzoek heeft dit aangetoond. De resultaten zijn op 13 februari gepresenteerd tijdens een symposium in Wageningen.


dupan-symposium duurzame palingsector 12-02-2014Tijdens het symposium van het Wageningen Universiteit & Research Centre presenteerden onderzoekers Hans Boon (Aquaculture Experience), Jaap van de Meer (NIOZ Texel) en Guus Kruitwagen (Witteveen+Bos) de resultaten van hun onderzoek naar de mogelijkheden om de palingsector te verduurzamen. Het onderzoek vond plaats tussen 2011 en 2013 in Friesland, de Markermeer, het IJsselmeer, het Grevelingenmeer en Noordwest-Overijssel. Bij het onderzoek werd zowel de invloed van de visserij als van de kweek meegenomen.

Het onderzoek, getiteld Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen, toont aan dat het volledig tot nul terugbrengen van de invloed van palingsector op het palingbestand haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar is. Er wordt dan niet meer uit de natuur gehaald dan er op natuurlijke wijze bij komt.

hans boon dupan-symposium 12 februari 2014

De palingkwekerijen, die afhankelijk zijn van wilde glasaal, kunnen hun invloed op de palingstand compenseren via een financiële bijdrage aan het uitzetten van glasaal en pootaal, en aan het overzetten van schieraal. Er werd gesproken over een bedrag van 7 miljoen euro per jaar.

Voor de palingvisserij is gebiedspecifiek duurzaam beheer mogelijk, waardoor de visserij voldoende schieraal laat uittrekken.

Het symposium was georganiseerd door Stichting DUPAN, in samenwerking met de Europese milieuorganisatie Coastal & Marine Union (EUCC). Aanwezig waren zo’n 50 vertegenwoordigers van overheid, wetenschap, natuur- en milieuorganisaties, sportvisserij en de palingsector.

Resultaten Paling over de Dijk

Op het symposium werden ook de eerste resultaten van het Paling over de Dijk-project van najaar 2013 gepresenteerd. Dit project is uitgevoerd bij 25 locaties die volgens het visserijonderzoeksinstituut IMARES de belangrijkste knelpunten voor de migratie van paling zijn.

Bij 24 boezemgemalen in Friesland, Noord-Holland/Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland en bij de waterkrachtcentrale in de Nederrijn bij Maurik werden totaal 12.912 geslachtsrijpe palingen opgevangen, met een totaal gewicht van 9324 kg.

Direct na telling en weging werden deze vissen voorbij deze obstakels weer uitgezet. Ze konden daarna vrijuit en onbeschadigd naar zee uittrekken om zich voort te planten.

Na de presentatie van de onderzoekresultaten was er een paneldiscussie en ruimte voor reacties uit de zaal

Alex Koelewijn, voorzitter Stichting DUPAN, bepleitte meer aandacht voor de duizenden poldergemalen. Deze zijn volgens onderzoek nog schadelijker voor migrerende paling dan boezemgemalen. Hij riep waterbeheerders op hun verantwoordelijkheid volgens de Flora- en Faunawet te nemen, en financieel bij te dragen aan Paling over de Dijk-projecten.

Veel schieraal in poldersloten

aart van der waal dupan-symposium 12 februari 2014Beroepsvisser Aart van der Waal hield een pleidooi voor nog betere registratie van de aalvangsten en voor een gebiedsspecifiek beheer. Niet ieder gebied kan evenveel schieraal produceren, en het is belangrijk om daarmee rekening te houden bij het uitzetten van glasaal en pootaal.

Van der Waals eigen gegevens toonden dat poldersloten relatief veel schieraal kunnen produceren. Maar die schieralen moeten dan wel langs het gemaal worden geholpen worden en 'over de dijk' gezet.

Samenwerking is cruciaal

Erik van Dijk van de milieuorganisatie Coastal & Marine Union (EUCC) gaf aan dat samenwerking met de palingsector cruciaal is voor een duurzaam herstel van de palingstand.

martin scholten dupan-symposium 12 februari 2014Martin Scholten, lid van de concernraad van de universiteit van Wageningen, vatte het symposium als volgt samen: "Binnen de palingsector is modern ondernemerschap vereist. Dit vraagt om continu aanpassen aan omstandigheden en om samenwerking met alle betrokkenen partijen. Paling is absoluut de moeite waard om de krachten te bundelen en we zijn inmiddels goed bezig met elkaar."

Meer informatie: www.dupan.nl

Foto’s: Norbert Jeronimus


Verder lezen: Dossier aalbeheer

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.