Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

20 oktober 2014

Onderzoek toont belang 'Glasaal over de dijk'

Aan de kust bij Den Oever zijn dit voorjaar grote hoeveelheden glasaal gevangen en over de kustbarrière in geschikte binnenwateren gezet om op te groeien. Onderzocht is of deze jonge palingen op eigen houtje door de kustbarrière kunnen komen. Dat blijkt lastig voor de glasaal.


In opdracht van Stichting DUPAN heeft Visserij Service Nederland in het voorjaar van 2014 het project 'Glasaal over de dijk' uitgevoerd. In de Voorhaven bij Den Oever zijn tussen 24 maart en 4 juni in totaal circa 400.000 glasalen (jonge palingen) gevangen. Hiervan zijn zo'n 365.000 exemplaren uitgezet in geschikte opgroeigebieden: de Amstelmeerboezem en de Wieringermeer. De beroepsvissers voerden dit uit onder toeziend oog van de controleurs van Hengelsportvereniging Hollands Kroon.

glasaal over de dijk zetten

De overige 35.000 glasalen zijn in samenwerking met IMARES, het instituut voor visserijonderzoek van de Wageningse universiteit, gekleurd en weer uitgezet in zee.
Zo werd onderzocht of de glasaaltjes in staat zijn om zelfstandig het zoete water te bereiken, om daar op te groeien tot volwassen paling (schieraal).

Uit dit onderzoek bleek dat slechts een gering gedeelte van de gemerkte glasaaltjes op korte termijn via de nabijgelegen Stevinsluis het zoete water (IJsselmeer) wist te bereiken.

Grotere uittrek

Op grond van de resultaten adviseert IMARES om het project 'Glasaal over de dijk' in de komende jaren voort te zetten, en uit te breiden naar andere geschikte locaties langs de Nederlandse kust. Op deze manier is het mogelijk om de palingstand in veel Nederlandse binnenwateren te verbeteren. Dit kan op termijn resulteren in een grotere uittrek van schieraal.

IMARES pleit ook voor uitgebreider onderzoek om het aanbod, de doortrek en het gedrag van de glasalen met grotere zekerheid in kaart te brengen.

Glasaal ook vangen in Nederland

gevangen glasaalHet probleem dat jonge paling niet zelfstandig vanuit zee het zoete binnenwater kan bereiken, is een belangrijke oorzaak van de lage palingstand. Daarom worden, als onderdeel van het Europese Aalbeheerplan, miljoenen glasalen voor de kusten van Frankrijk en Engeland gevangen en overal in Europa uitgezet. In Nederland is de vangst van glasaal echter niet toegestaan.

De afgelopen vier jaar stijgt de hoeveelheid glasaal aan de Nederlandse kust. Daarom is het van belang, vinden de onderzoekers, dat ook in Nederland glasaal gevangen kan worden om deze in het binnenwater weer uit te zetten.

Over tien tot vijftien jaar, als deze glasaaltjes tot volwassen palingen zijn uitgegroeid, zullen ze naar de Atlantische Oceaan willen zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen. Als tegen die tijd de kustbarrières zijn aangepast, kunnen ze er zelfstandig langs.


Bekijk het rapport Glasaal over de dijk 2014 (24 pagina's)

Het onderzoek werd gefinancierd uit het Duurzaam Paling Fonds van DUPAN.

Foto's: DUPAN

Meer lezen:
- Dossier Aalbeheer (achtergronden)
- Opnieuw meer glasaal voor de Europese kusten (nieuwsbericht)
- DUPAN Journaal, oktober 2014

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.