Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

22 september 2014

Opkweken wolhandkrab in kassen blijkt weerbarstig

Het blijft een schitterend idee: leegstaande kassen in de zomer gebruiken voor het laten opgroeien van kleine wolhandkrab tot een marktrijp product. Binnenvisser Teun Barelds heeft het geprobeerd. Maar het is hem niet gelukt. De wolhandkrab blijkt een lastige klant in de kweekbakken.


Waar vroeger de krab vooral een plaag was voor de Nederlandse binnenvissers, betaalt de handel er nu goede tot zeer goede prijzenvoor. Die lopen soms zelfs op tot 30 euro per kilo. De mogelijkheden om wolhandkrab te vangen in Nederlandse wateren nemen echter eerder af dan toe. Dat heeft diverse redenen, zoals de gesloten aaltijd, de dioxineproblematiek.

teun-bareldsIn Azië worden verschillende soorten krab, waaronder de wolhandkrab, met behulp van aquacultuur geproduceerd. Teun Barelds onderzocht of het technisch mogelijk en financieel haalbaar is, om in bestaande kassen met bestaande bakkensystemen kleine wolhandkrab op te kweken tot marktrijpe krab van ten minste 150 gram. Hij kreeg voor zijn onderzoek financiële steun in het kader van de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen'.

Regenwater is ongeschikt

De krabben aten goed en veel, en de sterfte was in de eerste weken te verwaarlozen. Daarna echter begon de sterfte enorm toe te nemen. De krabben stierven vooral in de bakken met opgevangen regenwater. Het werd Barelds in ieder geval duidelijk dat hemelwater absoluut ongeschikt is voor het kweken van krab.

Krabben moeten bovendien verschalen om te kunnen groeien, maar dat is in de kassen niet gelukt. Geen enkele krab heeft zich verschaald.

De krabben bleken ook enorme vervuilers. Zowel in bakken met weinig krabben (5 per vierkante meter) als met veel krabben (30 en meer) was de vervuiling door uitwerpselen bijzonder groot. De bassins moesten soms twee keer per week helemaal schoongemaakt worden. Dat heeft het kweekproces waarschijnlijk verstoord, en nog steeds konden de filters het niet aan.

Stress onder de krabben heeft mogelijk ook een rol gespeeld. Barelds: "Een krab schijnt een stresshormoon af te scheiden, dat zich ophoopt in het systeem. Teveel van dit hormoon in het systeem kan eetstoornis en uiteindelijk sterfte veroorzaken."


Bron: Niet gelukt, maar veel geleerd (website Visserijnieuws).
Daar vindt u ook extra informatie.

 

Meer lezen op deze website:
- Wolhandkrab
- Vissers gaan vangst wolhandkrab digitaal registreren

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.