Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

12 december 2012

Oprichting visstandbeheercommissie Scheldestromen

Om te zorgen voor een goede visstand in Zeeland, hebben verschillende belanghebbenden de visstandbeheercommissie Scheldestromen opgericht. Oprichters zijn: Waterschap Scheldestromen, Combinatie van Beroepsvissers, Sportvisserij Zuidwest Nederland, een vertegenwoordiging van organisaties voor natuurbeheer, en een vertegenwoordiging van de Zeeuwse gemeenten.


Bij de oprichting van de visstandbeheercommisie (VBC) hebben de betrokkenen op 11 december 2012 een convenant ondertekend. Daarin stellen ze aan de slag te gaan met de visstand in de binnenwateren van Zeeland. Op maandagavond 25 februari 2013 vindt de startbijeenkomst plaats voor betrokken visrechthebbenden.

waterschap scheldestromen

Een belangrijke aanleiding om een VBC in te stellen, is een aankomende aanvulling op de visserijwet. Daarin wordt een zogeheten visplan verplicht gesteld. In het visplan voor een bepaald gebied leggen de vissers die daar visrecht hebben het visserijbeheer vast. Dat betreft zowel het huidige beheer als de toekomstplannen. Deze plannen zijn per gebied verschillend, omdat bijvoorbeeld een polder qua beheer en visserij heel anders is dan een rivier. Een VBC coördineert en organiseert de totstandkoming van een visplan.

In 2013 wijst VBC Scheldestromen twee proefgebieden in Zeeland aan, waarvoor op deze manier een visplan wordt opgesteld.

Een VBC is een platform voor samenwerking en overleg voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand in een bepaald gebied. De visstand is belangrijk voor de sportvisserij en beroepsvisserij in een gebied, maar zeker ook voor de ecologie. In gezond water komt een diversiteit aan vissen voor.


Meer informatie over de nieuwe VBC: www.scheldestromen.nl

Algemene informatie over visstandbeheercommissies

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.