Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

9 februari 2015

Landelijke organisatie binnenvissers en kleine kustvissers stap verder

Het initiatief voor een nieuwe landelijke belangenorganisatie voor de binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij is weer een stap verder. Er is een initiatiefgroep gevormd die de nieuwe vereniging in de steigers gaat zetten.


De Werkgroep Scholten heeft het voorbereidende werk afgerond. Op woensdag 4 februari heeft de werkgroep haar adviezen voorgelegd aan veertien visserondernemers die zich hadden aangemeld om mee te werken aan de nieuwe organisatie.
De groep van initiatiefnemers is een goede mix van vissers uit de kustzone, het wad, het IJsselmeer en de binnenwateren. Ook doen er relatief veel jonge vissers mee.

De komende maanden zal deze groep zich in verschillende teams bezighouden met nieuwe verenigingsstatuten, een gedragscode, een visie en werkwijze. Verder moeten een voorzitter, bestuurders, ambassadeurs en bovenal leden geworven worden. Het doel is om eind mei de eerste Algemene Ledenvergadering te houden.

De initiatiefnemers

Initiatiefnemers nieuwe landelijke organisatie

De groep initiatiefnemers bestaat uit: Wouter Klaassen, Thijs Wigbout, Klaas Klop, Johan Schilder, Arjan Korving, Jaap Vegter, Siemen Wigbout, Jan Rotgans, Jacob Stouten, Aart van der Waal, Bart Last, Max Hoogerman, Wijnand van Rees en Barbara Rodenburg.

Zij zullen het werk van de Werkgroep Scholten voortzetten en ondersteund worden door Martin Scholten, Rems Cramer, Jaap Geleijnse, Jon Visser en Arjan Heinen.

 

Verder lezen: Binnenvissers en kleine kustvissers met elkaar de toekomst in

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.