netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

De CvB is inmiddels opgeheven, de website wordt niet meer bijgewerkt.

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

cvb-logo

Over ons: de Combinatie van Beroepsvissers


De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) was de landelijke koepelorganisatie van beroepsvissers op de binnenwateren, uitgezonderd het IJsselmeer.

De CvB had tot doel de belangenbehartiging, ondersteuning en educatie van de leden. Centraal hierbij stond het bevorderen van een duurzame binnenvisserij, in het belang van een duurzaam en transparant visstandbeheer, een goed inkomen voor de binnenvissers en betaalbare vis in de winkels. Meer kunt u lezen in onze toekomstvisie.

De CvB telde een aantal regionale bonden en afdelingen, waarbij in totaal ruim 100 visserijbedrijven waren aangesloten. Dit zijn beroepsvissers die een aanzienlijk deel van hun totale inkomen verwerven uit de visserij.

De CvB was het centrale aanspreekpunt voor de overheid en alle overige organisaties en instanties die betrokken zijn bij de visstand en de visserij op de binnenwateren.

De CvB nam ook deel aan de Werkgroep Scholten, die onderzoek deed naar een mogelijke gezamenlijke belangenbehartiging en dienstverlening van de binnenvisserij en de kleinschalige kustvisserij (zie rechterkolom).

 

Bestuur

De Combinatie kende een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur (Vergadering van Bestuur en Afgevaardigden).

In de Vergadering van Bestuur en Afgevaardigden hadden naast het Dagelijks Bestuur ook zitting de afgevaardigden van de regionale bonden en afdelingen.

 

De regionale bonden en afdelingen van de CvB waren

Groningse Bond van Binnenvissers
Friese Bond van Binnenvissers
Alg. Bond van binnenvissers in N.W. Overijssel
Noord Hollandse Bond van Binnenvissers
Verenigde Riviervissers 'Samen Sterk'
Vereniging van Beroepsvissers Zuidwest Nederland
afdeling Aalsmeer

CvB-archief toegankelijk

Vorig jaar heeft de CvB haar archief (vanaf haar oprichting in 1972) overgedragen aan het Gelders Archief te Arnhem. Daar wordt ook het archief van de Zoetwaterafdeling van de Heidemij, de voorganger van de CvB, bewaard.

In het overgedragen archief zijn, naast CvB-stukken, ook stukken van regionale bonden te vinden.

De catalogus van het archief is voor geïnteresseerden te raadplegen via archieven.nlarchieven.nl of geldersarchief.nlgeldersarchief.nl. De informatie kunt u vinden door te zoeken op organisatienaam (zoekwoord: Combinatie van Beroepsvissers).

Archiefstukken lezen kan alleen in het Gelders Archief zelf. In het gloednieuwe gebouw in Arnhem is daarvoor een mooie zaal. Voor meer informatie: Bezoek aan Gelders ArchiefBezoek aan Gelders Archief.

Als er geregeld verzoeken komen voor digitalisering van bepaalde stukken (bijvoorbeeld Onze Zoetwatervisserij), dan is het Gelders Archief bereid om dit op den duur te doen. Die stukken kunnen dan ook online gelezen worden.