netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

cvb-logo

Over ons: de Combinatie van Beroepsvissers


De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) is de landelijke koepelorganisatie van beroepsvissers op de binnenwateren, uitgezonderd het IJsselmeer.

De CvB heeft tot doel de belangenbehartiging, ondersteuning en educatie van de leden. Centraal hierbij staat het bevorderen van een duurzame binnenvisserij, in het belang van een duurzaam en transparant visstandbeheer, een goed inkomen voor de binnenvissers en betaalbare vis in de winkels. Meer kunt u lezen in onze toekomstvisie.

De CvB telt een aantal regionale bonden en afdelingen (zie hieronder), waarbij in totaal ruim 100 visserijbedrijven zijn aangesloten. Dit zijn beroepsvissers die een aanzienlijk deel van hun totale inkomen verwerven uit de visserij.

De CvB is het centrale aanspreekpunt voor de overheid en alle overige organisaties en instanties die betrokken zijn bij de visstand en de visserij op de binnenwateren.

De CvB neemt ook deel aan de Werkgroep Scholten, die onderzoek doet naar een mogelijke gezamenlijke belangenbehartiging en dienstverlening van de binnenvisserij en de kleinschalige kustvisserij (zie rechterkolom).

 

Bestuur

De Combinatie kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur (Vergadering van Bestuur en Afgevaardigden).
Het Dagelijks Bestuur is per 16 april 2014 als volgt samengesteld:

  • Jaap Geleijnse - voorzitter
  • Aart van der Waal - vicevoorzitter
  • Jacob Stouten - secretaris
  • Marcel van de Kreeke - penningmeester
  • Gerben van de Veen - lid

In de Vergadering van Bestuur en Afgevaardigden hebben naast het Dagelijks Bestuur ook zitting de afgevaardigden van de regionale bonden en afdelingen.

 

De regionale bonden en afdelingen van de CvB

Groningse Bond van Binnenvissers
secr.: Gaele Postma, Kerkstraat 7, 9974 PX ZOUTKAMP
tel.: 0595 - 402793
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Friese Bond van Binnenvissers
secr.: mevr. A. van der Meulen, Bongapaed 1, 8736 JE REAHÛS
tel.: 0515 – 331813
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: fryskefisker.nlfryskefisker.nl
Alg. Bond van binnenvissers in N.W. Overijssel
secr.: J. Meijer, Postbus 181, 7940 AD MEPPEL
tel.: 0522 - 252412
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Noord Hollandse Bond van Binnenvissers
secr.: mevr. R. Boerdijk, C. de Vriesweg 30, 1746 CM DIRKSHORN
tel.: 0224 - 552963
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Verenigde Riviervissers 'Samen Sterk'
secr.: Ap de Wit
tel.:
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vereniging van Beroepsvissers Zuidwest Nederland
secr.: Frank Mous, Nassaulaan 20, 4301 MX ZIERIKZEE
tel.: 06 52795372
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
afdeling Aalsmeer
secr.: Th. Rekelhof, Herenweg 34, 1433 HA KUDELSTAART
tel.: 0297 - 322771
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CvB-archief toegankelijk

Vorig jaar heeft de CvB haar archief (vanaf haar oprichting in 1972) overgedragen aan het Gelders Archief te Arnhem. Daar wordt ook het archief van de Zoetwaterafdeling van de Heidemij, de voorganger van de CvB, bewaard.

In het overgedragen archief zijn, naast CvB-stukken, ook stukken van regionale bonden te vinden.

De catalogus van het archief is voor geïnteresseerden te raadplegen via archieven.nlarchieven.nl of geldersarchief.nlgeldersarchief.nl. De informatie kunt u vinden door te zoeken op organisatienaam (zoekwoord: Combinatie van Beroepsvissers).

Archiefstukken lezen kan alleen in het Gelders Archief zelf. In het gloednieuwe gebouw in Arnhem is daarvoor een mooie zaal. Voor meer informatie: Bezoek aan Gelders ArchiefBezoek aan Gelders Archief.

Als er geregeld verzoeken komen voor digitalisering van bepaalde stukken (bijvoorbeeld Onze Zoetwatervisserij), dan is het Gelders Archief bereid om dit op den duur te doen. Die stukken kunnen dan ook online gelezen worden.