Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

13 oktober 2014

Demonstratie Paling over de Dijk bij waterkrachtcentrale Maurik

Bij de waterkrachtcentrale in Maurik hebben beroepsvissers laten zien hoe ze grote aantallen palingen 'over de dijk' zetten. Ze vangen de paling vóór de centrale en zetten ze voorbij de centrale veilig weer uit. De centrale is een belangrijke barrière voor migrerende paling in Nederland. Dankzij acties als deze komt er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland.


De waterkrachtcentrales van Nuon bij Maurik (Gelderland) en Alphen (Brabant) zijn door onderzoeksinstituut Imares (Wageningen UR) aangewezen als de belangrijkste barrières voor migrerende paling in Nederland. Visserijbedrijf Frans Komen vangt de paling hier voor de turbines van de centrale op en zet ze erachter weer uit.

De demonstratie op vrijdag 10 oktober 2014 werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Tweede Kamer, ministeries, natuur- en milieuorganisaties, energiemaatschappijen en sportvissers. De demonstratie was georganiseerd door Stichting DUPAN en ondersteund door Nuon.

Belangrijke bijdrage

paling over de dijk bij maurik

De gezamenlijke gebruikers en beheerders van het binnenwater in Nederland (beroepsvissers, sportvissers, energiebedrijven, provincies, waterschappen) zijn bezorgd over de lage stand van paling in de binnenwateren van Nederland.

Zolang de waterbarrières niet zijn aangepast en paling er zelf niet langs kan, wordt met het project 'Paling Over De Dijk' een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van de palingstand.

In de periode september tot en met november 2014 wordt het project uitgevoerd in drie provincies. Hiermee wordt de groei van de palingstand in Nederland gestimuleerd. Beroepsvissers vangen geslachtsrijpe palingen vlak voor de pompen van gemalen en turbines van waterkrachtcentrales (WKC's) weg en zetten deze achter deze waterbarrières weer uit. Daardoor kunnen ze naar open zee.

Tot nu toe zijn er meer dan 2000 geslachtsrijpe palingen langs de waterkrachtcentrales geholpen. In de oceaan krijgen de palingen elk miljoenen jongen. Daardoor komt er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland.

Samenwerking  in het project

Het project Paling Over De Dijk wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. Financiering vindt plaats uit het Duurzaam Paling Fonds  en door Nuon.

In Maurik en Lith werkt de Stichting DUPAN samen met Nuon. Vanuit de Combinatie van Beroepsvissers werken mee: Visserijbedrijf Komen, Theo van de Zanden en Visserijservice Nederland. Vanuit de sportvisserij werken mee: Hengelsportvereniging Het Snoekje Maurik, Hengelsportfederatie Midden Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

In de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Friesland loopt het project vanaf 15 augustus tot eind november 2014 De palingvangsten worden gecontroleerd en geregistreerd door controleurs van hengelsportverenigingen.

In Friesland wordt het project uitgevoerd bij vier gemalen. Daar wordt het project medegefinancierd door het Wetterskip Fryslân. DUPAN werkt in deze provincie samen met Wetterskip Fryslân. In de uitvoering wordt samengewerkt met de Friese Bond van Binnenvissers en Sportvisserij Fryslân.

 

Bekijk de reportage van Omroep Gelderland: Vissers helpen paling een handje

Foto: Norbert Jeronimus

Meer lezen: Aalbeheer op maat

 

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.