Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

27 mei 2013

Palingsector zet bijna drie miljoen jonge palingen uit

Beroepsbinnenvissers in de Randmeren hebben in voorjaar 2013 bijna 3 miljoen jonge palingen uitgezet. Het gebied is door de universiteit van Wageningen (IMARES) aangewezen als ideaal opgroeigebied voor paling. Wetenschappers uit Wageningen monitoren de groei en ontwikkeling van deze jonge palingen.


De palingsector zet zich samen met de Nederlandse en Europese overheid in voor het herstel van de palingstand in Nederland. Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van pootaal (enkele maanden oude, in kwekerijen opgegroeide paling) en glasaal zijn daar voorbeelden van, net als het 'over de dijk zetten' en zo naar zee brengen van geslachtsrijpe paling.

De kleine 3 miljoen jonge palingen die de palingsector dit voorjaar heeft uitgezet, hadden Nederland zonder hulp nooit hadden bereikt. Wanneer ze uiteindelijk volwassen palingen (de zogenaamde schieralen) zijn geworden, kunnen ze vrij uitzwemmen naar de Sargassozee om voor nageslacht te zorgen.

1,5 miljoen euro

Het uitzetten vindt plaats in het kader van het programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ van het ministerie van Economische Zaken.

Het uitzetproject is gecoördineerd door het Productschap Vis in nauwe samenwerking met de stichting Duurzaam Palingsector Nederland (DUPAN). Naast uitzet van jonge paling investeert DUPAN in ‘over de dijk’ helpen van paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

De Nederlandse overheid heeft voor het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling de afgelopen 4 jaar een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010-2013 werd jaarlijks € 375.000 beschikbaar gesteld.

 

Meer lezen: Aalbeheer op maat

Bekijk ook:
- Filmpje uitzetten jonge palingen in het Zwartemeer
- Foto’s uitzetten 110.000 jonge palingen in het Zwartemeer, foto's op Breman.net, de fotosite van Genemuiden

zwarte water uitzetten pootaal

 

uitzetten pootaal in Veluwemeer

foto linksboven 18 april, Zuidelijke Randmeren en het Gooi- en Eemmeer: 2 miljoen glasaaltjes uitgezet door beroepsbinnenvissers. Gerard Heimesen deed dit vanuit Spakenburg, Jan Wormsbecher vanuit Almere, en Henk Timmer vanuit Zeewolde. 

foto linksonder 12 mei, Randmeren bij Harderwijk: bijna 400.000 pootaaltjes uitgezet door beroepsbinnenvissers Henk Timmer en Jan Foppen in het Veluwemeer en het Wolderwijd.

foto rechts 17 mei, 110.000 pootaaltjes uitgezet door beroepsbinnenvissers Timmerman en Bekendam uit Genemuiden in het Zwarte Meer, het Zwarte Water en de Vecht bij Genemuiden.

 

Bronnen:
- Jonge palingen massaal te water, artikel op website Productschap Vis
- Meer dan 100.000 palingen uitgezet, artikel op website Genemuiden Actueel
- Hoogtepunt herstelactiviteiten palingstand, DUPAN nieuwsbrief mei 2013

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.