Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

Het nieuws is bijgehouden tot 1 januari 2016

netVISwerk: Vissen naar draagkracht van het water

Sinds 2016 verzorgt netVISwerk de belangenbehartiging van de beroepsbinnenvissers. De CvB is met haar werkzaamheden gestopt.
De nieuwe vereniging zet zich in voor een betere toekomst voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland.

Lees alle informatie op de website van netVISwerk: www.netviswerk.nlwww.netviswerk.nl

13 december 2012

Proefproject Paling over de Dijk afgerond

In het afgelopen najaar zijn duizenden kilo’s paling gered en letterlijk over de dijk gezet. Het samenwerkingsverband DUPAN nam het initiatief om paling vóór de gemalen op te vangen en daarachter weer vrij te laten. Dit proefproject Paling over de Dijk is nu afgerond en vond plaats bij elf gemalen in Noord-Holland en Zeeland. Zes beroepsvissers werkten mee onder het toeziend oog van de controleurs van de sportvisserij.

"Ja, het is een succes. Zowel wat betreft samenwerking als aantallen palingen", zegt Alex Koelewijn, voorzitter van DUPAN (Stichting Duurzame Palingsector Nederland). "Duizenden schieralen zijn gered. In plaats van dat ze vermalen zouden worden, kunnen ze nu bijdragen aan de voortplanting van de aal. Dankzij medewerking van de sportvisserij is honderd procent van de fuiken bij het legen gecontroleerd."


4609 schieralen gered

De proef vond plaats van 1 september tot 1 december 2012, gedurende het drie maanden durende vangstverbod op paling. In totaal zijn er 4609 schieralen over de dijk gezet, met een gezamenlijk gewicht van 3042 kilo, en met een gemiddeld gewicht van 660 gram per stuk.

In Noord-Holland is in deze periode op 4 plaatsen gevist en zijn de fuiken 151 keer gelicht. De totale vangst in Noord-Holland bestond uit 4056 schieralen met een totaal gewicht van 2480 kilo. De gemiddelde vangst per fuikenlichting in Noord-Holland was 27 stuks, met een gewicht van 16 kilo. Het gemiddelde gewicht van de schieralen was in Noord-Holland 611 gram.

In Zeeland is tijdens de proef op 7 plaatsen op schieraal gevist en zijn de fuiken 105 keer gelicht. De totale vangst in Zeeland bestond uit 553 schieralen met een totaal gewicht van 562 kilo. De gemiddelde vangst per fuikenlichting in Zeeland was 5 stuks, met een gewicht van 5 kilo. Het gemiddelde gewicht van de schieralen in Zeeland was 1016 gram.

Volgend jaar wil DUPAN graag doorgaan en de proef uitbreiden naar ieder geval de belangrijkste 20 knelpunten voor paling in Nederland. In de nieuwe project-opzet is het aan onderzoeksinstituut IMARES om die top-20 aan te wijzen.


DUPAN bedankt medewerkers en vrijwilligers

In een twee pagina’s grote advertentie in Visserijnieuws bedankt DUPAN medewerkers en vrijwilligers van het project Paling Over De Dijk. In de advertentie staat de tekst:

Dankzij de inzet van deze mannen en vrouwen [op de foto's] zijn dit najaar vele duizenden palingen gered. Volwassen palingen willen graag naar zee om daar voor nageslacht te zorgen. Maar waterbarrières zoals gemalen houden hen tegen. Door palingen te vangen en ze achter de barrières weer uit te zetten, willen de samenwerkende partijen in dit pilot-project een bijdrage leveren aan de verbetering van de palingstand in Nederland. Honderden mensen, van vissers tot hengelaars, van controleurs tot ingenieurs, hebben zich van september tot december sterk gemaakt voor het oer-Hollandse dier dat paling heet. Daarom namens de Nederlandse paling: mensen bedankt!

dupan bedankt

Meer informatie over DUPAN

Nieuwsbrief DUPAN: 'Paling Over De Dijk' een groot succes

Nieuws DUPAN

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.